ТЕМИ НА РАБОТНИТЕ ГРУПИ

 

РАБОТНА ГРУПА 1 - Клъстерно развитие, насочено към иновации и НИРД;

РАБОТНА ГРУПА 2 - Устойчивост чрез клъстерно развитие;

РАБОТНА ГРУПА 3 - Международно сътрудничество между клъстери и работа в мрежи

РАБОТНА ГРУПА 4 - Подобряване на финансовата рамка (Клъстерно финансиране)

РАБОТНА ГРУПА 5 – Клъстери и Регионална специализация

РАБОТНА ГРУПА 6 – Създаване на нови умения и работни места