14.07.2013

РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В ГР. СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ ПО ПРОЕКТ „CLUSTERPOLISEE“, 06-07.06.2013г.

 

На 06 и 07.06.2013 г. в хотел „Анел“, гр. София, България бе проведено първото по рода си работно посещение по международния проект „ClusterPoliSEE”, организирано от българския партньор по проекта - Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Smarter Cluster Policies for South East Europe (ClusterPoliSEE) e проект по „Оперативната програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013” (SEE) със съвместно финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Основната цел на проекта е повишаване на капацитета на национално и регионално равнище за разработване и прилагане на ефективни политики за развитие на клъстерите. Транснационалните методи за обучение и сътрудничество са едни от механизмите за подобряване на политиката по подпомагане на клъстерите в Югоизточна Европа.

Лектори на събитието по проекта бяха високо квалифицирани експерти и мениджъри на Автомобилния, Медицинския  и Мебелния клъстер, клъстера „Инфомационни и комуникационни технологии“ и клъстера по Електромобили. Официално в  програмата беше заложено и посещение на място  в Българския мебелния клъстер, където се презентира темата за интернационализацията на клъстерите и готовността за износ на българско производство. 

На мероприятието присъстваха партньори по проекта от Италия, Унгария, Гърция, Словения, Словакия, Австрия, Румъния, Хърватска и България, както и представители от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и ИАНМСП.

 

 

 

Следващото работно посещение по проект “ClusterPoliSEE” е предвидено да се проведе през м. юни в гр. Нитра, Словакия.

http://bwa.bg/wp-content/uploads/2013/03/ianmsp-logo-3.jpg