11.12.2014

Reza Zadeh, EU Foundation for Clusters Excellence

В рамките на Open Days 2014 партньорите по проект ClusterPoliSEE-SEЕ се срещнаха с представители на основните клъстерни инициативи в ЕС. Ето резюме от препоръките им:

 

     Reza Zadeh, EU Foundation for Clusters Excellence:

„...Наблюдаваме погрешната практика да се създава клъстерна организация и да се определят клъстерни мениджъри, преди да са идентифицирани клъстерните членове и да са изследвани техните нужди. ....Вие поставяте нуждата да изразходвате средствата пред потребностите на предприятията...

Ние от EU Foundation for Clusters Excellence избрахме обратния подход. Направихме анализ на нуждите на компаниите. Използвахме всеки удобен случай и събитие да разпространяваме въпросници до клъстерните мениджъри и питахме от какво те имат нужда. Отговорите бяха все едни и същи: искаме информация за научни изследвания, за финансови инструменти, за рисков капитал, за защита на индустриалната собственост и пр. Задавахме им основни, фундаментални въпроси:

-      Каква е веригата за създаване на стойност на вашите членове?

-      Къде е вашето място в структурата на индустрията?

Те не можеха да отговорят. Затова обученията, които организираме, са насочени към основите на стратегическото управление. Защото повечето предприятия нямат нужната експертиза да изработят собствена стратегия, особено МСП. Те нямат експерти от Business Schools, не наемат възпитаници на Харвард, не използват консултанти на McKinsey. Клъстерните мениджъри трябва да помогнат на своите членове да разработят собствена стратегия. Затова фокусът на нашите обучения е върху базисни неща – да разберат веригата за създаване на стойност, структурата на индустрията, как надстройват дейността си и откъде получават парите си. След като разберат това, следва да им се помогне да разработят нови продукти, нови маркетингови продуктови инициативи за интернационализация. Това може да се направи след като се създаде клъстерно мениджърско звено. Най-важно за мениджмънта на клъстерите в момента е да се изградят основни и стратегически умения, а не откъслечни обучения в разнопосочни направления....Ако последвате опита на Clusterland, Горна Австрия, ще създадете много по-сложен тип търсене на услуги от клъстерните членове. Съберете за брейнсторминг индустрията, университетите и медиаторите и те сами ще достигнат до по-дълбоки изводи и предложения. Брейнстормингът ще помогне за стратегическото развитие на региона, за повишаване на конкурентоспособността на компаниите в него.

ЕК подпомогна фондацията (EU Foundation for Clusters Excellence) да създаде екип от обучители. От 2015 г. ще разработим програми, адресирани към нуждите на клъстерните мениджъри и фокусирани върху решаването на по-сложни въпроси.“

 

Video:

reza-zadeh-christoph.mp4