φωτογραφιεσ

Άποψη της αίθουσας "Ερμής" του ΕΒΕΑ που φιλοξένησε το study visit στις 23-24/04/2013

Στο πάνελ του study visit από αριστερά: ο κ. Τιμόθεος Ρέκκας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ο κ. Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και η κ. Cristina Fritelloni από τον Συντονιστή εταίρο