ΕΤΑΙΡΟΙ

Επικεφαλής εταίρος – Περιφέρεια Marche / Τμήμα Ευρωπαϊκών Πολιτικών / Διαχειριστική Αρχή ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, Ιταλία

Περιφέρεια Emilia Romagna / Διεύθυνση Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, Ιταλία

Περιφέρεια Veneto / Τμήμα Βιομηχανίας, Ιταλία

Pannon Business Network Association, Ουγγαρία

Οργανισμός Ανάπτυξης του Maribor, Σλοβενία

Οργανισμός προώθησης ΜΜΕ της Βουλγαρίας

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΘΗΝΑ – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Corallia - Μονάδα Ανάπτυξης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών

AWS, Austria Wirtschaftsservice Ltd, Αυστρία

Ecoplus, Αυστρία

North East Regional Development Agency, Ρουμανία

Ινστιτούτο Οικονομικών προβλέψεων, Ρουμανία

Εθνική Αρχή για την Επιστημονική Έρευνα, Ρουμανία

Ένωση Cluster της Σλοβακίας

Περιφέρεια Trnava, Σλοβακία

Πανεπιστήμιο της Primorska, Σλοβενία

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας

Κέντρο Οικονομικής Ανάπτυξης της Ουγγαρίας

Istrian Development Agency, Κροατία

Γραμματεία Οικονομικών, Σερβία

Οργανισμός Ανάπτυξης Επενδύσεων της Αλβανίας – AIDA

Πανεπιστήμιο του Novi Sad, Σερβία

Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης / Τμήμα Ανάπτυξης και Οικονομικής Συνοχής, Ιταλία

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Εμπορίου και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Ρουμανία