O CLUSTERPOLISEE PROJEKTU

Na području Jugoistočne Europe postoje mnogobrojne klasterske politike i inicijative: uspostavljanje prioriteta i koncentracija raznih akcija usmjerenih ka stvaraju klastera svjetske klase predstavljaju strateški izazov na putu prema ispunjenju ciljeva konkurentnosti koje je postavila EU. Regionalne inovativne politike u ciljnim regijama pokazale su se nedostatno učinkovite u identifikaciji prioriteta i oblika međuregionalne suradnje. Osim toga, postoji i potreba za klasterskim politikama zasnovanima na činjenicama: usporedivi podatci o stanju radnih okvira specifičnih za pojedine klastere i metode za procjenu nedostatka učinkovitosti. Tvorci politike moraju bolje procijeniti utjecaj klastera na konkurentnost i inovativnost. Na taj se način regije Jugoistočne Europe mogu pretvoriti u središta inovacije, a klasteri mogu biti djelotvorni katalizatori u tom procesu. Projekt ClusterPoliSEE, financiran u okviru 3. strateškog natječaja, uz sudjelovanje 24 partnera sa područja Jugoistočne Europe, odgovara na identificirane potrebe putem unaprjeđenja kapaciteta regionalnih tvoraca politike u smislu suočavanja, prevencije i predviđanja promjena, razvoja strategija pametne specijalizacije za unaprjeđenje klastera, na taj način ubrzavajući diferencijaciju i strukturne promjene u pravcu razvoja gospodarstva utemeljenog na znanju u kojem ima dovoljno mjesta za pozicioniranje svih regija Jugoistočne Europe.