CILJEVI

   Glavni cilj ClusterPoliSEE projekta je povećati sposobnost regionalnih tvoraca politike za suočavanje, sprečavanje i predviđanje promjena, razvijajući strategije pametne specijalizacije za unapređivanje klastera te na taj način ubrzati diferencijaciju i strukturne promjene u pravcu razvoja gospodarstva utemeljenog na znanju. 

Cilj ClusterPoliSEE projekta je definiranje, razvoj i implementacija regionalne klasterske politike kao nužne posljedice udruživanja resursa i integracije aktivnosti duž globalnog lanca vrijednosti te usklađivanje regionalnih konkurentskih prednosti s međunarodnim sinergijama:

 

Specifični ciljevi su:

 

1. uspostaviti suradničku ICT platformu kao sustav mehanizama za učenje za partnerstvo i relevantne sudionike s ciljem unaprjeđivanja klasterske politike u Jugoistočnoj Europi putem kooperativnog učenja, transfera politike i razmjene informacija između njih, istražujući dodatnu vrijednost prekogranične suradnje utemeljene na otvorenoj i interaktivnoj internetskoj podršci zajedničkom učenju.

 

2. izvršiti dubinsku procjenu regionalnih klasterskih politika u zemljama sudionicama, na osnovu razmatranja dosadašnjih aktivnosti, vizija budućnosti, analize sadašnjeg konteksta i razumijevanja i rada s paralelnim kontekstima, i to kao doprinos razvoju pametnijih politika kao podrške postojećim politikama i politikama koje su tek u razvoju, unaprjeđenju razumijevanja postojećih podataka i informacija u vezi s razvojem klastera.

 

3. identificirati čimbenike, alate, iskustva i dobru praksu iz šest prioritetnih tematskih područja, na temelju opće slike prošlih i postojećih regionalnih srodnih radnih okvira, a u cilju rada na razvoju novih metoda učenja o politici koje će biti ispitane kroz pilot inicijative.

 

4. ojačati podršku prekograničnoj suradnji orijentiranoj na rezultate, u funkciji stvaranja novih strategija (Zajednički strateški plan, Plan održivosti i Inicijativa na razini Jugoistočne Europe) održivosti rezultata projekta, i kao podrška Jugoistočnoj Europi kao mjestu inovacije.