ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Sustav upravljanja je definiran kroz osnivanje:  

  • Upravnog odbora (UO) - koji se sastoji od po jednog člana iz svake zemlje Partnera te osigurava adekvatno prekogranično upravljanje i zajednički sustav koordinacije za postizanje postavljenih ciljeva;
  • 6 Radnih skupina (RS) koje doprinose širem razumijevanju područja politike, radi predviđanja budućih potreba i poticanja bolje suradnje među istraživačima politike i donositeljima odluka iz državne uprave i poslovnog sektora. Svaka Radna skupina ima svoj tematski prioritet:

 

RS 1 - Razvoj klastera pokrenut inovacijama, istraživanjem i razvojem

RS 2 - Održivost kroz razvoj klastera

RS 3 - Međunarodna suradnja i umrežavanje klastera

RS 4 - Unaprjeđivanje financijskog okvira (financiranje klastera)

RS 5 - Klasterska i regionalna specijalizacija

RS 6 - Usvajanje novih vještina i stvaranje radnih mjesta

 

Sve RS će se baviti vodoravnom tematikom višeslojne i međusektorske klasterske politike.

  • Znanstveno-tehnička komisija (ZTK), koja ima savjetodavnu ulogu te jamči znanstveni doprinos svakoj fazi sadržaja te dobro provođenje projekta. Komisiju sačinjavaju Koordinator, osoba odgovorna za Radne pakete i voditelji Radnih skupina. Zadužena je za međunacionalne i među-disciplinarne konzultacije u pogledu projektnih aktivnosti te za nadzor nad kvalitetom ishoda projekta.

            

          Organizacijska struktura