TEME RADNIH GRUPA

RS 1 - Razvoj klastera pokrenut inovacijama, istraživanjem i razvojem

Glavni cilj RS 1 - Razvoj klastera pokrenut inovacijama, istraživanjem i razvojem je definirati uvjete za uspostavljanje učinkovite politike inovacija, istraživanja i razvoja za klastere koju će klasteri dijeliti u okviru platforme za učenje.

Konkretno, glavni ciljevi RS1 su:
- analiza regionalnih politika inovacije, istraživanja i razvoja uz poseban osvrt na klastere;
- postavljanje ishodišta u odnosu na najrelevantnije politike EU;
- razmjena politika i iskustava sa sudionicima klastera;
- razmatranje prijedloga za budući razvoj klastera, također s osvrtom na nove mogućnosti financiranja od strane EU;
- osiguravanje inputa za definiranje Pametne strategije specijalizacije na regionalnoj razini, počevši od pristupa na razini Jugoistočne Europe.

Aktivnosti koje će se poduzimati u okviru RS1 biti će, dakle, usmjerene na analizu, počevši od slučajeva postojećih klastera, razmatranje i razradu već primijenjenih politika, kako bi se identificirali najrelevantniji aspekti koje treba uzeti obzir pri kreiranju politike inovacija, istraživanja i razvoja za klastere.
 

RS 2 - Održivost kroz razvoj klastera

- klasteri u eko-inovacijskoj industriji na području Jugoistočne Europe;
- eko-inovacija i klasterska politika na nacionalnoj i regionalnoj razini na području Jugoistočne Europe;
- postojeće inicijative i studije na programskom području na polju održivosti kroz razvoj klastera u eko-inovacijskoj industriji.
- potencijalna uloga klastera u usmjeravanju eko-inovacija;
- razvoj novih mehanizama za učenje o politici: razmatranje i analiza primjera dobre prakse u klasterskim politikama, instrumenti politike, praktični alati i poticaji za područje održivog razvoja putem udruživanja u klastere eko-inovacijske industrije,
- definiranje mjera politike koje treba implementirati, pilot - aktivnosti


RS 3 - Međunarodna suradnja i umrežavanje klastera

Strategija RG 3 podrazumijeva bavljenje temom uz kombinaciju analize od baze prema nadgradnji i obrnuto. Ista se zasniva na načelu da tehnike međunarodne suradnje izvrsnih klasterskih organizacija, uz podršku izvrsnim klasterskim politikama, mogu pomoći poduzetnicima (osobito MSP) da povećaju svoju konkurentnost i maksimaliziraju svoju prisutnost u globalnim lancima vrijednosti.
Internacionalizacija klasterskih organizacija obuhvaća niz aktivnosti koje će istovremeno utjecati na politike država Jugoistočne Europe i neposredno stvoriti dobrobiti za regiju i zemlju u kojoj se klaster nalazi: pristup znanju, pristup novim tržištima, pristup ključnim infrastrukturama, pristup novim proizvodima i oblicima suradnje.
 

RS 4 - Unaprjeđivanje financijskog okvira (financiranje klastera)

Glavni cilj RS4 je izrada mape, analize i preporuka za poboljšanje financijske podrške klasterima u  zemljama/regijama sudionicama projekta. Klasteri na području Jugoistočne Europe  se odlikuju raznolikošću svoje financijske snage.  Ipak, čak i financijski snažni klasteri (ili bar većina njih) su na svom začetku primali nekakvu vanjsku podršku. U sustavima podrške partnerskih država i regija zapažaju se značajne razlike. U nekim državama /regijama, partnerima u projektu (PP), uopće ne postoji sustavna podrška klasterima, dok druge imaju dugogodišnju tradiciju podrške klasterima, uz primjenu pred-selektivnih postupaka i iskustvo u programima financiranja. Može se reći da je učinkovitost podrške klasterima prilično raznolika te je, u cjelini, relativno niska i ima prilično prostora za poboljšanje.  Primjeri dobre prakse se mogu proučavati kako unutar, tako i van partnerstava.
 

RS 5 - Klasterska i regionalna specijalizacija

RS5 namjerava uspostaviti radni okvir politike za prepoznavanje specijalizacije koja će Jugoistočnoj Europi osigurati konkurentsku prednost nad ostalim regijama, alate za razvoj budućih novih aktivnosti, kao i maksimalizaciju regionalnog inovacijskog potencijala. Zahvaljujući svojoj inherentnoj sposobnosti da podrže suradnju između raznih nositelja inovacije u regiji, klasteri se smatraju snažnim instrumentom podrške regionalnog razvoja i kao takvi će se koristiti kao efikasne platforme koje se fokusiraju i trenutačno pridonose realizaciji ciljeva pametne regionalne specijalizacije.

 

 

RS 6 - Usvajanje novih vještina i stvaranje radnih mjesta

Usvajanje novih vještina i otvaranje novih radnih mjesta podrazumijeva uspostavljanje radnog okvira politike za povećanje broja i kvalitete novih radnih mjesta otvorenih u sastavu klastera, mobiliziranje  relevantnih regionalnih partnera, preporučanje adekvatnih instrumenata politike i osiguranje sektorskog inputa tvorcima politike u njihovim naporima na pripremi buduće politike razvoja klastera na području Jugoistočne Europe i podršku klasterima pri identifikaciji budućih znanja odnosno vještina i profesija, odabiru, osposobljavanju i privlačenju kvalificiranog kadra.