RADNI PAKETI

RP 0 – Pripremne aktivnosti: Ovaj radni paket biti će posvećen pripremanju prijedloga, stvaranju projektnog koncepta, vizije i operativnog plana putem uključivanja relevantnog prekograničnog partnerstva u cilju stvaranja prijedloga projekta koji će biti relevantan za cjelokupan teritorij programskog područja Jugoistočne Europe.

 

RP1 – Prekogranično upravljanje projektima i financijama: Ovaj paket će osigurati učinkovito provođenje projektnih aktivnosti i razvoj efikasnog sustava nadzora i koordinacije. Nositelj projekta će biti zadužen za adekvatno prekogranično upravljanje projektom, izvršavanje svakodnevnih aktivnosti te će osigurati učinkovit i pravodoban dotok sredstava partnerima u projektu. Nositelj projekta će biti zadužen i za osnivanje Upravnog odbora.

 

RP2 - Komunikacijske aktivnosti: Ovaj radni paket će razviti komunikacijsku strategiju koja će djelovati na dvije razine: na razini interne komunikacije: aktivnosti koje će omogućiti stalni protok informacija unutar partnerstva i na razini vanjske komunikacije: aktivnosti kojima će se vršiti difuzija projektne strategije, ishoda i rezultata prema relevantnim ciljnim skupinama čime će se promicati i podizati svijest o međusobnoj politici učenja i poboljšati donošenje politike klastera.

 

RP3 – Platforma za učenje o klasterskoj politici:

Platforma za učenje o klasterskoj politici ima za cilj tehničko i operativno uspostavljanje kolaborativne ICT platforme predviđene da služi kao sustav učenja politike u svim zemljama koje sudjeluju u projektu, uključujući i institucionalne, organizacijske, projektne i implementacijske aspekte, a u cilju razvoja kompetencijskog centra u Jugoistočnoj Europi za sudionike klastera koji bi vodio i testirao prednosti modela pametne specijalizacije kao smjernice za provođenje politike istraživanja, razvoja i konkurentnosti.

Cilj Platforme za učenje o klasterskoj politici JIE je unaprjeđivanje klasterske politike JIE putem kooperativnog učenja, transfera klasterske politike i izmjene informacija među donositeljima odluka u Jugoistočnoj Europi, istražujući dodatnu vrijednost prekogranične suradnje temeljene na otvorenoj i interaktivnoj podršci zajedničkom učenju putem internetske platforme.

 

RP4 – Proces učenja u funkciji stvaranja promišljenih politika: Cilj RP4 je stvoriti zajednički okvir razumijevanja među svim projektnim partnerima, što će dovesti do temeljitog razumijevanja sadašnjih klasterskih politika. Ovaj proces učenja je prvi korak prema razvoju pametnije politike kao podrške postojećim klasterima u JIE te unapređenju sposobnosti tvoraca politike da se suoče, predvide i spriječe promjene. Sam proces učenja se sastoji od četiri glavne aktivnosti: učenje inputa na osnovu analize prethodnih aktivnosti, inovativno prikupljanje informacija iz foresight radionica (predviđanje budućnosti), stvaranje okvira postojećih klasterskih politika za učenje o politikama te učenje putem studijskih posjeta i kroz benchmarking aktivnosti. Putem platforme će se ostvariti racionalno i efikasno prenošenje rezultata relevantnim sudionicima klastera, te osigurati stalan dotok povratnih informacija.

 

RP5 – Mehanizmi učenja o klasterskoj politici Jugoistočne Europe: Cilj ovog radnog paketa biti će omogućavanje odnosno olakšavanje prekogranične razmjene znanja i razvoja regionalnih kapaciteta kao podrške razvoju klastera na području Jugoistočne Europe, promoviranju razvoja regionalnih klasterskih politika i inicijativa zasnovanih na činjenicama, testiranih kroz pilot inicijative, uz primjenu adekvatnih mehanizama učenja u funkciji podrške regionalnim upravama na konkretnim područjima klasterske politike. RP5 će se strukturirati u tri uzajamno povezane i uzastopne aktivnosti: razvoj mehanizama za učenje o politikama, testiranje mehanizama za učenje o politikama kroz pilot inicijative te procjenu odabranih mehanizama za učenje o politikama.

 

RP6 – Budući razvoj klastera na području Jugoistočne Europe: Ovaj radni paket će unaprijediti uslove radnog okvira za podršku postojećim klasterima i klasterima koji se tek uspostavljaju, prilagođavajući ih izazovima EU putem svrsishodne prekogranične suradnje, radi kreiranja novih strategija razvoja klastera, obrade i prilagođavanja postojećih i budućih politika razini međunarodnih izazova putem pristupa tipa otvorenog sustava, kapitalizacije sinergija i širenja znanja unutar i između partnerstava i relevantnih sudionika klastera. Glavni zadatci: uspostavljanje Klasterske inicijative Jugoistočne Europe, prognostičke aktivnosti vezane za Jugoistočnu Europu, Zajednička strategija i Plan održivosti.