EUROPSKI OPSERVATORIJ ZA KLASTERE

Opservatorij za klastere je online platforma koja pruža jedinstvenu pristupnu točku za informacije i analizu klastera i klasterskih politika u Europi. Opservatorij koji je osnovan 2007. danas nudi niz novih usluga. Na raspolaganju ima podatke i analize o klasterima i konkurentnosti, klaster knjižnicu te učionicu za obrazovanje o klasterima.

Opservatorij za klastere također izrađuje analize i izvješća o uvjetima za regionalnu konkurentnost, prekograničnim umrežavanjem klastera, klasterima u novim industrijama i studije o dobroj praksi u klasterskim organizacijama.

Više o Europskom opservatoriju za klastere možete preuzeti na adresi: http://www.clusterobservatory.eu/index.html