PLATFORMA ZA PAMETNU SPECIJALIZACIJU

Europska komisija je osnovala Platformu za pametnu specijalizaciju usmjerenu na pružanje stručnog savjetovanja državama članicama i regijama EU za izradu vlastitih inovacijskih strategija za pametnu specijalizaciju. Njihove usluge uključuju:

- Pružanje smjernica i primjera dobre prakse

- Organiziranje informativnih sastanaka za tvorce politike i sudjelovanje na konferencijama
-  Pružanje izobrazbe za tvorce politike
- Olakšavanje ocjenjivanja ravnopravnih subjekata
- Potporu pristupu relevantnim podacima
- Sudjelovanje u projektima istraživanja visoke kvalitete u cilju stvaranja strategije i stvaranja politika.

 

Više o Platformi za pametnu specijalizaciju možete preuzeti na adresi: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home