E-News

E-pretplata na bilten


Hvala Vam na Vašem interesu za ClusterPoliSEE e-newsletter. Unesite svoju e-mail obrazac u nastavku kako biste se pretplatili:

BILTEN 1

OŽUJAK 2013

UVOD
Cilj ClusterPoliSEE eNewslettera je informirati regionalna tijela, sveučilišta, centre za istraživanje i razvoj, poslovne udruge i druge ključne sudionike koji čine tipično klastersko okruženje, o projektnim aktivnostima ClusterPoliSEE projekta, novim inicijativama, događajima i zanimljivim studijama slučaja. Više informacija o projektu ClusterPoliSEE dostupno je na web stranici: www.clusterpolisee.eu.

 

O ClusterPoliSEE PROJEKTU

Glavni cilj ClusterPoliSEE projekta je povećati sposobnost regionalnih tvoraca politike u smislu suočavanja, prevencije i predviđanja promjena, razvoja strategija pametne specijalizacije za unaprjeđenje klastera, na taj način ubrzavajući diferencijaciju i strukturne promjene u pravcu razvoja gospodarstva utemeljenog na znanju u kojem ima dovoljno mjesta za pozicioniranje svih regija Jugoistočne Europe.

25 članica u partnerstvu potječe iz 11 država Jugoistočne Europe (8 članica iz EU i 3 IPA) čiji je cilj razvoj pametnijih klasterskih politika koje će podržavati teritorijalnu koheziju, istraživanje i razvoj te otvorene sustave inovacije u Jugoistočnoj Europi, ohrabrujući prekograničnu suradnju klastera između jačih i slabijih zastupljenih regija.

Radni plan projekta odvija se kroz pristup logične matrice putem kojega se analizira i ispituje šest unakrsnih područja razvoja klastera: Razvoj klastera pokrenut inovacijama, istraživanjem i razvojem; Održivost kroz razvoj klastera; Međunarodna suradnja i umrežavanje klastera; Unaprjeđivanje financijskog okvira (financiranje klastera), Klasterska i regionalna specijalizacija i Usvajanje novih vještina i stvaranje radnih mjesta.

Operativne faze projekta su: 1. identificirati nedostajuće podatke i postojeće barijere te kako ih ukloniti iz procesa učenja i 2. unaprijediti učinkovitu regionalnu politiku u pogledu odlučivanja o klasterima. Dakle, pilot akcije i njihova procjena nadopunjuju i pretvaraju apstraktne prioritete u konkretne primjere te služe kao referentne vrijednosti za tekuće i buduće inicijative. Dakle, provoditi će se različite pilot-akcije koje će se procjenjivati. Rezultati procjene će se koristiti u određivanju prioriteta i kao referentne vrijednosti za tekuće i buduće inicijative.

 

ClusterPoliSEE radne skupine (RS)

Glavni cilj radnih skupina je pridonijeti boljem razumijevanju odabranog područja klasterske politike, predvidjeti buduće potrebe i poticati bolju suradnju među istraživačima politike i donositeljima odluka kako iz poslovnog sektora tako iz sektora državne administracije. U tu svrhu osnovano je šest radnih skupina:


RS 1 - Razvoj klastera pokrenut inovacijama, istraživanjem i razvojem

Odgovorna organizacija:

Emilia Romagna Regione, Directorate for Industry, Trade and Tourism,e-mail: alaterza@regione.emilia-romagna.it

 

RS 2 - Održivost kroz razvoj klastera

Odgovorna organizacija:

Istrian Development Agency, e-mail: tamara.kirsic@ida.hr


RS 3 - Međunarodna suradnja i umrežavanje klastera

Odgovorna organizacija:

Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency,

e-mail: b.vatashka@sme.government.bg


RS 4 - Unaprjeđivanje financijskog okvira (financiranje klastera)

Odgovorna organizacija:

MAG, Hungarian Economic Development Centre,

e-mail: keller.peter@magzrt.hu


RS 5 - Klasterska i regionalna specijalizacija

Odgovorna organizacija: Athena Research and Innovation Center in Information, Communication and Knowledge Technologies / Corallia Clusters Initiative Unit,

e-mail: n.berikou@corallia.org


RS 6 - Usvajanje novih vještina i stvaranje radnih mjesta

Odgovorna organizacija:

North East Regional Development Agency, e-mail: gmacoveiu@adrnordest.ro


NAJNOVIJE VIJESTI

Klasteri u Europi III konferencija
Mađarska, 11. - 12. travnja 2013., Konferencija u organizaciji MAG - Mađarskog centra za gospodarski razvoj će biti usredotočena na problem premošćivanja inovacijskog jaza u Europi.

Klaster akademija 2013
Austrija, 15. - 17. svibnja 2013., Clusterland iz Gornje Austrije će na 4. okupljanju Klasterske akademije, u njihovoj organizaciji, podijeliti svoju stručnost u upravljanju klasterima sa sudionicima akademije.

INNOVATION express

Danska, 9. - 10. travnja 2013., pridružite se konferenciji u Kopenhagenu i upoznajte druge klastere u dvije "matchmaking" sesije. INNOVATION Express podržava inicijative unakrsnog umrežavanja klastera (cross-cluster) te malo i srednje poduzetništvo.

INVENTICA 2013.
Rumunjska, 19. - 21. travnja 2013., svrha ove međunarodne Konferencije je da potakne profesore, sveučilišne znanstvenike i istraživače i industriju da podijele svoje najnovija postignuća na polju inovacija.

 

 

BILTEN 2 SRPANJ 2013

UVOD
U drugom Newsletteru ClusterPoliSEE projekta predstaviti ćemo vam studijske posjete provedene unutar projekta. Više informacija o ClusterPoliSEE studijskim posjetima dostupno je na web stranici: www.clusterpolisee.eu.

ClusterPoliSEE studijski posjeti

Studijski posjet Sopronu 22.-23. siječnja 2013.
Prvi ClusterPoliSEE studijski posjet te benchmarking aktivnosti s partnerima proveden je u mjestu Sopron u Mađarskoj, a domaćin je bio Partner PBN - Pannonian Business Network. Cilj susreta bilo je dobivanje povratnih informacija, razmjena znanja među partnerstvima, dobivanje korisnih informacija putem razmjene znanja među partnerima o razvoju klastera i politika koje podupiru razvoj klastera.

Rad je organiziran s paralelnim sjednicama za raspravu, što je omogućilo partnerima da unaprijede svoju razinu znanja o prenosivoj dobroj praksi, a koja je posvećena razvoju klastera u regijama JIE.


Studijski posjet Beču, 28. veljače - 1. ožujka 2013.

Od 28. veljače do 1. ožujka, ClusterPoliSEE Partneri susreli su se u Beču u organizaciji partnera domaćina AWS Austria Wirtschaftsservice GmbH i EcoPlus, Poslovne agencije Donje Austrije koje su organizirale drugi studijski posjet projekta te prezentirale dobru praksu i potaknule razmjenu iskustava o klasterskoj politici u Austriji.

Nakon održanih prezentacija rad je organiziran u paralelnim radionicama kako bi se bolje razradile ​​teme, analizirale slabosti i prednosti predstavljenih mjera te raspravljalo o mogućnosti njihovog preslikavanja u druge regije Jugoistočne Europe.


Studijski posjet Ateni, 23. i 24. travnja 2013.
23. i 24. travnja, u organizaciji domaćina partnera UHCC - Udruženja grčkih gospodarskih i industrijskih komora iz Atene, ClusterPoliSEE tim je imao priliku učiti o relevantnim iskustvima iz upravljanja klasterima u Grčkoj te koje su se politike primijenile i promovirale kao podrška razvoju klastera.


Studijski posjet Sofiji, 6. i 7. lipnja 2013.
6. i 7. lipnja, u organizaciji domaćina partnera BSMEPA - Agencije za promidžbu malog i srednjeg poduzetništva Bugarske, projektni partneri su se upoznali s bugarskim iskustvima o upravljanju klasterima i klasterskoj politici, počevši od samoocjenjivanja partnera domaćina.


Studijski posjet Nitri, 24. i 25. lipnja 2013.
24. i 25. lipnja, u organizaciji domaćina UKS - Udruge slovačkih klastera projektni partneri su imali priliku razmijeniti iskustva i čuti o implementiranoj dobroj praksi u upravljanju klasterima i inovacijskoj politici počevši od samoocjenjivanja partnera domaćina. Više ...


Status quo RP 4 - "Proces učenja u funkciji stvaranja promišljenih politika"

Od početnog sastanka ClusterPoliSEE partnera u Anconi, u rujnu prošle godine, aktivnosti RP4 su krenule jakim tempom. Cilj RP4 je stvoriti zajednički okvir razumijevanja među projektnim partnerima te dovesti do potpune spoznaje aktualnih klasterskih politika.

Proces učenja se sastoji od 4 akcije:

Prva akcija je analiza prošlih radnji: klaster menadžerima i tvorcima politika su dostavljeni informativni listić, anketni upitnik te ocjena regionalne politike, koje su trebali ispuniti. Partneri su prikupili podatke i saželi ih; nacrt sveukupnog izvješća koje analizira postojeće klastere i politike u Jugoistočnoj Europi je izrađen te se očekuje se da će biti dovršen u lipnju.

Druga akcija podrazumijeva prikupljanje informacija iz foresight radionica (poslovna prognostika). Dodatne informacije u vezi radionice koje treba provesti sa sudionicima poslan je partnerima, koji će provesti foresight vježbe (predviđanje budućih događanja) do ljeta, a potom dati povratnu informaciju za sveukupno izviješće o predviđanjima budućih događanja u JIE (foresight report).

U trećoj akciji - stvaranju okvira postojećih klasterskih politika za stjecanje znanja o politikama - od tvoraca (klasterskih) politika zatraženo je da analiziraju postojeće politike u pogledu njihove snage, njihovih slabosti, prilika i prijetnji politikama ("SWOT analiza"). Povratne informacije prikupljene su od strane partnera te su cjelokupna analiza i izvješće koje definira postojeće klasterske politike u Jugoistočnoj Europi u izradi te će biti dovršeni tijekom ljeta.

Posljednja akcija, učenje putem studijskih posjeta i benchmarking aktivnosti, još uvijek je u tijeku: do današnjeg dana provedeno je 5 studijskih posjeta (Sopronu, Beču, Ateni i Sofiji), dok jedan mora tek uslijediti, a informacije iz ocjenjivanja regionalnih klasterskih politika prikupljene tijekom sve 4 akcije se očekuju do kraja 2013.

Trening usredotočen na Strategiju pametne specijalizacije održan u Anconi 8. i 9. travnja 2013.

8. i 9. travnja Regija Marche bila je domaćin i, u suradnji s partnerom ADRNORDEST, organizator edukacijskog seminara čija je svrha bila produbiti i analizirati pojmove pametne specijalizacije i klasterske politike.

Dakle, pametna specijalizacija uključuje proces razvoja vizije, identificiranje konkurentske prednosti, postavljanje strateških prioriteta i korištenje pametnih politika kako bi se do maksimuma iskoristio razvojni potencijal svake regije utemeljen na znanju, bez obzira je li taj potencijal jak ili slab i bez obzira na to je li utemeljen na visokoj ili niskoj tehnološkoj razini.

Sudionici, tvorci politike na regionalnoj i nacionalnoj razini, predstavnici sveučilišta, istraživačkih centara i razvojnih agencija iz svih zastupljenih zemalja Jugoistočne Europe (Austrija, Italija, Grčka, Slovačka, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Slovenija, Hrvatska, Srbija) stekli su kompetencije i znanja za definiranje vlastitih razvojnih strategija, utvrđivanje prioritetnih područja i tema na koje se usredotočiti, putem sustavnog pristupa i intervencija na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

U ta dva dana izobrazbe produbljen je pojam "pametne specijalizacije" koji podrazumijeva generiranje kompleksne vizije regionalnog razvoja kroz identifikaciju konkurentskih prednosti, strateških prioriteta i najboljih javnih politika koje podupiru regionalni razvoj.

Raspravljalo se o daljnjoj procjeni i provjeri strateških metoda i alata, ključnim elementima ovog pristupa, koje bi trebalo uspostaviti prije dobivanja sredstava.

Sastanak radne skupine u organizaciji Corallia Clusters Initiative u Ateni (22. travnja 2013.) pokrenuo je razvoj "Novih mehanizama usvajanja politika" u cilju stvaranja pametnije klasterske politike na području Jugoistočne Europe.

Kako bi podijelili zajedničku viziju budućnosti za područje JIE, ClusterPoliSEE partneri sastali su se u Ateni 22. travnja kako bi raspravili i razmijenili mišljenja te kako bi identificirali postojeće nedostatke i potencijale za daljnji razvoj i/ili unaprijeđenije klasterske politike na regionalnoj i nacionalnoj razini. Domaćin i organizator susreta u prostorijama InncoCentra u Ateni bila je Corallia Clusters Initiative.

Nakon što su izvršili procjenu prošlih i sadašnjih politika i prepoznali postojeće potrebe i glavne izazove vezane za razvoj politike klastera u svim regijama-sudionicima, ClusterPoliSEE partneri su imali priliku upoznati se i razmijeniti ideje i znanja za razvoj novih mehanizama učenja o politikama klastera te definirati odnosne mjere za područje Jugoistočne Europe.

Novi mehanizmi usvajanja politika (RP5 - Aktivnost 5.1) usmjereni su na olakšavanje prekogranične razmjene znanja te regionalnu izgradnju kapaciteta za potporu razvoju klastera na području Jugoistočne Europe, promicanje razvoja regionalnih klasterskih politika i inicijativa temeljenih na dokazima, provjerenih putem pilot inicijativa i provedbu odgovarajućih edukacijskih mehanizama za potporu regionalnih uprava iz specifičnih područja politike klastera.

Corallia Clusters Initiative je tijekom sastanka, kao vodeći partner aktivnosti (RP5), prvotno predstavila i predložila metodologiju rada za primjenu šest (6) novih mehanizama usvajanja politika u odnosu na šest istraživanih projektnih tematskih područja (Inovacije; Održivost; Suradnja, Financiranje klastera; Klasterska i regionalna specijalizacija; Nove vještine). Nakon kreativnog procesa, partneri su raspravljali o predloženoj metodologiji kako bi predstavili svoje zaključke i zajednički izradili nove mehanizme politike.

Rasprava je uglavnom bila usmjerena na identifikaciju najbolje prakse postojećih instrumenata klasterske politike, praktičnih alata i poticaja za svako tematsko područje, obzirom da će oni predstavljati glavno sredstvo mehanizama usvajanja politike. Na temelju analize odabranih slučajeva, partneri će pokušati otkriti čimbenike uspjeha i istražiti mogućnost preslikavanja naučenih lekcija u vlastiti regionalni kontekst. Vanjski stručnjaci koji su sudjelovali na sastanku podržali su brainstorming aktivnost svojom visokom stručnošću i iskustvom.

Planira se da će navedena aktivnost, koju je koordinirala Corallia, dovesti do niza predloženih mjera politike koje će se primijeniti kao pilot-mjere u odabranim regijama koje sudjeluju u projektu ClusterPoliSEE.

 

Studijski posjet Sofiji (Bugarska), 6.-7.6.2013.
6. i 7. lipnja 2013. organiziran je prvi studijski posjet ClusterPoliSEE partnera u hotelu Anel (Sofija, Bugarska) od strane bugarskog projektnog partnera: Bugarske agencije za promicanje malog i srednjeg poduzetništva (BSMEPA).

Predavači na ClusterPoliSEE susretu bili su stručnjaci visoke razine na području klastera, predsjednici bugarskih klastera i projekt menadžeri automobilskog klastera, klastera informacijske tehnologije, bugarskog namještaja, medicinskog klastera i elektro-mobilnog klastera. Službeni program je uključivao studijski posjet članu klastera bugarskog namještaja gdje je bila predstavljena tema internacionalizacije klastera i spremnost za izvoz domaće proizvodnje. Događaju su prisustvovali projektni partneri iz Italije, Mađarske, Grčke, Slovenije, Slovačke, Austrije, Rumunjske, Hrvatske i Bugarske, kao i predstavnici Ministarstva gospodarstva i energetike te BSMEPA.