A Clusterpolisee projekt munkacsoportjai

A munkacsoportok tartalmi feladatai

 

1. munkacsoport: Innováció, K+F vezérelt klaszterfejlesztés

 

A 1. nunkacsoport, azaz „Innováció, K+F vezérelt klaszterfejlesztés” célja, hogy működésének eredményeképpen olyan hatékony K+F és innovációs stratégiai irányelvek szülessenek a klaszterek számára, amelyek megoszthatók a ClusterPoliSEE tudás platformon.

 

A 1. munkacsoport céljai különösen:

 

- az innováció és a K + F-el kapcsolatos regionális politikák elemzése, különös tekintettel a klaszterek működésére.

- benchmark rendszer felállítása a legtöbb releváns EU stratégiának ismeretében.

- a stratégiák és tapasztalatok megosztása az érintettekkel szakértői és döntéshozói oldalról.

- a klaszterek jövőjével kapcsolatos javaslatok megvitatása, hivatkozással az új EU pályázati lehetőségekre

- az intelligens szakosodási stratégiák létrehozásához adatszolgáltatás biztosítása regionális szinten, a Dél-Kelet-Európai régióban.

A 1. munkacsoportban elvégzendő tevékenységek célja a meglévő klaszterek működésén keresztül azok innovációs és K+F legjobb gyakorlatainak elemzése, és ezen gyakorlatok tapasztalatainak átültetése a regionális stratégiákba.

 

2. munkacsoport: Fenntarthatóság klaszterfejlesztés által

- klaszterek az ökoinnovációs iparágban a SEE régióban

- ökoinnováció és klaszter stratégiák nemzeti és regionális szinten a SEE régióban

- meglévő klaszter kezdeményezések és tanulmányok a programterületen a fenntarthatóság területén az ökoinnovációban

- a klaszterek potenciális szerepe az ökoinnovációban

- új stratégia alkotási tanulási mechanizmusok: klaszter stratégiákkal kapcsolatos viták és elemzések, a fenntartható fejlődés területén tapasztalt legjobb gyakorlatok, irányelvek, gyakorlati eszközök és ösztönzők az ökoinnovációs iparágban.

- stratégiai eszközök megvalósítása – pilot tevékenységek

 

3. munkacsoport: Nemzetközi klaszter kooperáció és hálózatosodás

 

A 3. munkacsoport célja a "top-down" és "bottom-up" típusú klaszter fejlesztési lehetőségek összehasonlítása. Ennek alapja az az elképzelés, hogy a kiválóságukat már bizonyított klaszterek a nemzetközi együttműködések révén, illetve a regionális szakpolitikák segítségével hogyan segíthetnek a vállalkozások (különösen a KKV-k) versenyképességének javításában és maximalizálhatják jelenlétüket a globális piacon.

A nemzetközi klaszter-szerveződések kiterjednek minden érintett SEE régiós országra és hasznot generálhatnak mind az országok egészét, mind az adott régiót tekintve: az ismeretekhez való hozzáférés az új piacokhoz való hozzáférést is jelenti egyben, hozzáférést jelent a kulcsfontosságú infrastruktúrák, az új termékek és együttműködésekhez is.

 

4. munkacsoport: Pénzügyi keretrendszer fejlesztése (Klaszter finanszírozás)

 

A 4. munkacsoport fő célja az érintett országok pénzügyi gyakorlatának feltérképezése, elemzése és ajánlások megtétele a feltételek javításra a klaszterek támogatása tekintetében. A SEE régió klaszterei erősek a pénzügyek tekintetében. Jóllehet a pénzügyileg erős klaszterek (vagy legalábbis a legtöbbjük) már korábban is valamilyen külső támogatás segítségével működött.

A partnerországok támogatási rendszerei között jelentős különbségeket figyelhetünk meg. A legtöbb partner országban/régióban egyáltalán nincs létező klaszter támogatási rendszer, míg más országokban évekre visszamenőleg tapasztalható a klaszter támogatási rendszer működtetése, fenntartása. Ami együtt jár bizonyos előszelekciós kiválasztási rendszer kiépítésével, működtetésével. Megállapítható, hogy a vélhetően legjobb klaszter támogatási rendszer ezen legjobb gyakorlatok egyfajta keveréke lehet, amely konstrukció még így is bőven helyet biztosít a fejlesztésre. A legjobb gyakorlatokat a partnerségen belül kívánjuk tanulmányozni.

 

5. munkacsoport – Klaszterek és regionális specializáció

 

Az 5. munkacsoport célja, hogy azonosítsa azt a stratégiai keretet, és a megvalósítás eszközeit, ami révén létrejöhet az az iparági szakosodás, amely biztosítja a délkelet-európai régió versenyelőnyét, annak érdekében, hogy a regionális innovációs potenciálokat maximalizálni lehessen. A klasztereket  - köszönhetően a különböző innovációs szereplők együttműködésében rejlő lehetőségeknek - tartják a regionális növekedés egyik leghatékonyabb eszközének, felületének és mint ilyen, a regionális stratégiák megalkotói őket használják leginkább az intelligens regionális szakosodási célkitűzések megvalósítására.

 

6. munkacsoport - Új készségek és munkahelyek teremtése

 

A 6. munkacsoport – „Új készségek és munkahelyek teremtése” célja, hogy létrehozzon egy olyan stratégiai keretet, amelynek célja a munkahelyek minőségének javítása a meglévő klaszter struktúrák mozgósítása által az érintett regionális szereplők segítségével. Célja a megfelelő stratégiai, döntéshozói eszközök, valamint releváns ágazati inputok biztosítása a döntéshozók számára, annak érdekében, hogy előkészítse a jövőbeli klaszter fejlesztési stratégiák megvalósítását a SEE régió területén valamint, hogy támogassa a klasztereket, azok tudásának, képességeinek minél jobb kihasználásában valamint hogy vonzást gyakoroljon a képzet, szakértő munkatársakra.