Célkitűzések

 

A ClusterPoliSEE projekt fő célja hogy növekedjék a regionális politikai döntéshozók tudása, képessége, annak érdekében, hogy mielőbb szembe tudjanak nézni az újonnan létrehozott intelligens specializációs stratégiák által kialakult klaszter fejlesztési feladatokkal, ezáltal is felgyorsítva az iparági szegmentációt és segítve a tudásalapú gazdaság irányába történő szerkezetváltást.

 

A ClusterPoliSEE projekt fontos célja, hogy meghatározza, kidolgozza és végrehajtsa a regionális klaszter politikák megvalósítását segítő intézkedéseket, az erőforrások egyesítését és a projekt tevékenységeinek integrációjával hozzájáruljon a globális értéklánc mentén történő megfelelő regionális versenyelőnyök kiaknázásához, valamint a nemzetközi együttműködés elősegítéséhez.

 

Specifikus célkitűzések

 

1. Együttműködést segítő ICT internetes felület kialakítása, amely komplex tanulási rendszerként segíti a releváns érintettek bevonását a Dél-Kelet-Európai régió klaszter stratégiáinak kialakításába, segíti az irányelvek áramoltatását, valamint minden olyan tevékenységnek szervező eleme, amely jelentős hozzáadott értékekkel bír a kölcsönös tanulás tekintetében.

 

2. Alapos értékelést biztosít a regionális klaszter politikák helyzetéről a résztvevő országokban, alapul véve a korábbi intézkedéseket, a megalkotandó jövőképeket, valamint a klaszter stratégiákkal kapcsolatos elemzéseket. A projekt célja, hogy segítse jelenlegi azon gazdasági körülmények jobb megértését, amilyen körülmények között a klaszterek jelenleg működnek. Segít a párhuzamosan fellelhető információk rendszerezésben és ezzel is hozzájárul a naprakész irányadó stratégiák kidolgozásában támogatásában, jobb megértésében. A klaszterek fejlesztésével kapcsolatos meglévő adatok és információk rendszerezésével pedig segíti az iparágak fejlődését.

 

3. Azonosítsa a 6 tematikus prioritáshoz kötődő gyakorlatokat, eszközöket, intézkedéseket, amelyek múltbeli és jelenlegi regionális keretrendszerhez igazodnak, valamint kifejlesszen új stratégiai iránymutatásokat, amelyeket az ún. Pilot kezdeményezéseken keresztül tesztel majd a projekt.

 

4. Erősíti az eredményorientált transznacionális együttműködésekben rejlő lehetőségeket, amelyek hozzájárulnak új stratégiák (Közös Stratégiai Terv, Fenntarthatósági Terv, SEE -azaz Dél-Kelet-Európai- régió közös Együttműködés megalkotásában és a Dél-Kelet-Európai régió innovációs kapacitásának fejlesztésében.

 

Tervezett tevékenységek projekt-időszakonként

A projekt során az alábbi feladatok elvégzésére, eredmények létrehozására kerül sor.

 

1. jelentési időszak

- Pályázatírás, projektfejlesztés

- SC, STC és WGs csoportok felállítása, valamint folyamatos projekt menedzsment

- Pénzügyi és adminisztrációs menedzsment

- Monitoring értékelési rendszer

- Projekt kommunikációs terv és kick off meeting

- A projekt megjelenésének és honlapjának koordinálása

- Disszeminációs tevékenységek menedzselése

- Platform koncepció kialakítása a munkacsoportokon keresztül

- Platform kialakítása és felállítása, működési szabályok kialakítása

- Platform menedzsment és fejlesztés

- Inputok gyűjtése a korábbi tevékenységek elemzéséből

- A tanulmányutakon gyűjtött adatokból új elemzések készítése

- A jelenlegi regionális stratégiákból új stratégiák kialakítása

- Tanulás tapasztalás által, párhuzamos tanulási struktúrák kialakítása

 

2. jelentési időszak

- SC, STC és WGs csoportok felállítása, valamint folyamatos projekt menedzsment

- Pénzügyi és adminisztrációs menedzsment

- Monitoring értékelési rendszer

- A projekt megjelenésének és honlapjának koordinálása

- Disszeminációs tevékenységek menedzselése

- Platform menedzsment és fejlesztés

- Tréning program és közös tudásbázis kialakítása

- A tanulmányutakon gyűjtött adatokból új elemzések készítése

- Tanulás tapasztalás által, párhuzamos tanulási struktúrák kialakítása

 

3. jelentési időszak

- SC, STC és WGs csoportok felállítása, valamint folyamatos projekt menedzsment

- Pénzügyi és adminisztrációs menedzsment

- Monitoring értékelési rendszer

- A projekt megjelenésének és honlapjának koordinálása

- Disszeminációs tevékenységek menedzselése

- Platform menedzsment és fejlesztés

- Tanulás tapasztalás által, párhuzamos tanulási struktúrák kialakítása

- Új stratégiai tanulási folyamatok kialakítása a SEE területen

- A tanulási folyamatok, pilot kezdeményezések tesztelése

 

4.jelentési időszak

- SC, STC és WGs csoportok felállítása, valamint folyamatos projekt menedzsment

- Pénzügyi és adminisztrációs menedzsment

- Monitoring értékelési rendszer

- A projekt megjelenésének és honlapjának koordinálása

- Disszeminációs tevékenységek menedzselése

- Platform menedzsment és fejlesztés

- Tanulás tapasztalás által, párhuzamos tanulási struktúrák kialakítása

- Új stratégiai tanulási folyamatok kialakítása a SEE területen

- A jelenlegi regionális stratégiákból új stratégiák kialakítása

- A tanulási folyamatok, pilot kezdeményezések tesztelése

 

5. jelentési időszak

- SC, STC és WGs csoportok felállítása, valamint folyamatos projekt menedzsment

- Pénzügyi és adminisztrációs menedzsment

- Monitoring értékelési rendszer

- A projekt megjelenésének és honlapjának koordinálása

- Disszeminációs tevékenységek menedzselése

- Platform menedzsment és fejlesztés

- A tanulási folyamatok, pilot kezdeményezések tesztelése

- Válogatott stratégiai tanulási folyamatok értékelése

- SEE klaszter kezdeményezés felállítása

- SEE jövőkutatási program elindítása

- Közös Stratégiai és fenntarthatósági terv készítése

 

6. jelentési időszak

- SC, STC és WGs csoportok felállítása, valamint folyamatos projekt menedzsment

- Pénzügyi és adminisztrációs menedzsment

- Monitoring értékelési rendszer

- A projekt megjelenésének és honlapjának koordinálása

- Disszeminációs tevékenységek menedzselése

- Platform menedzsment és fejlesztés

- SEE jövőkutatási program elindítása

- Közös Stratégiai és fenntarthatósági terv készítése

- Záró konferencia megszervezése és SEE klaszter Kezdeményezés elindítása