workpackages

 

A projekt a következő munkacsomagokból a következő munkacsomagokból épül fel.

WP 0 - Előkészítő tevékenységek: E munkacsomag célja a projektjavaslat elkészítése és benyújtása volt. Itt foglalkoztunk a projekt koncepció kidolgozásával, a jövőkép megalkotásával, valamint az operatív tervek elkészítésével, amely tevékenységek a releváns nemzetközi partnerség közreműködésével kerülnek megvalósítására. A pályázat, a bevont partnereknek köszönhetően a SEE program szinte teljes területére kiterjed.

 

WP1 – Transznacionális projekt és pénzügyi menedzsment: Ez a munkacsomag biztosítja a projekt hatékony végrehajtását, megvalósítását egy a fejlesztéseket felügyelő hatékony monitoring és koordinációs rendszer felállításával. Vezető partner (Lead Partner) feladata a megfelelő nemzetközi projekt menedzsment, a napról-napra megvalósítandó tevékenységek végrehajtásának felügyelete, valamint a hatékony és helyes működőképesség finanszírozásának biztosítása, a projekt menedzsment támogatás biztosítása a projekt partnerek részére. Az LP felelős az Irányító Testület (Steering Committte) felállításáért.

 

WP2 – Kommunikációs tevékenységek:  E munkacsomag keretein belül kerül kidolgozásra a projekt kommunikációs stratégiája, amely két szinten valósul meg. Egyrészt a belső kommunikáció: olyan tevékenységek, amelyek lehetővé teszik az állandó információáramlást a partnerségen belül. Másrészt a külső kommunikáció: közös akciók, megjelenések, amelyek célja a projekt népszerűsítése, a projekt „termékek” és eredmények terjesztése, a megfelelő célcsoportok felé annak  érdekében, hogy ezen tevékenységek felhívják a szélesebb szakmai közvélemény figyelmét és támogassák a kölcsönös tanulást és javítsák a klaszter stratégiák megvalósulását a regionális döntéshozatalban.

 

WP3Klaszter-stratégia tudás platform: A SEE klaszter-stratégia tudás platform célja a technikai és gyakorlati felállítása egy együttműködésen, közös munkán alapuló ICT platformnak, mint a stratégiai alkotás és megvalósítás közös elsajátításának tanulási rendszere minden a projektben résztvevő ország számára. Cél a közös intézményi, szervezeti, tervezési és végrehajtási szempontok kidolgozása, valamint egyfajta kompetenciaközpont létrehozása a SEE régió klaszterfejlesztésben érdekelt szereplői számára. A platform célja továbbá az intelligens szakosodási modellek, azok előnyeinek tesztelése, kipróbálása, mint az egyes régiók számára releváns K+F és versenyképességi politikák támogatására készült iránymutatás.  

 

SEE klaszterpolitikai tudás platform célja, hogy javítsa SEE régióban megalkotott klaszter stratégiákat a kooperatív tanulás, a stratégiai tapasztalatok átadása és egyfajta információs csomópont biztosítása által. Cél, hogy a SEE régió döntéshozói körében feltárásra kerüljenek a hozzáadott értéket jelentő transznacionális együttműködésekben rejlő lehetőségek, az alkalmazott nyílt és interaktív web-alapon támogatott kölcsönös tanulást segítő módszerekkel.

 

WP4 – Visszacsatoláson alapuló stratégiaalkotást segítő tanulási folyamat:  A 4. munkacsomag  célja, hogy egy olyan közös tartalmi, fogalmi keretet hozzon létre a projektpartnerek között, ami a jelenlegi klaszter politikák minél alaposabb megértését segíti. Ez a tanulási folyamat az első lépése a már meglévő, SEE régióban működő, klaszterek számára kidolgozott „intelligensebb” klaszter-fejlesztési stratégiáknak és egyidejűleg növeljük a politikai döntéshozók képességeit, hogy megfelelő időben, és helyen kezelni tudják az előre nem várt gazdasági, társadalmi változásokat.

 

E tanulási folyamat négy fő tevékenységből áll: a tanulás bemeneti pontján állnak a korábbi intézkedések elemzései, a jövőelemző műhelyek eredményeiből származó újszerű információgyűjtések, a meglévő klaszter stratégiai intézkedések, valamint az eddigi klaszterekkel kapcsolatos iránymutatások gyűjteménye. Valamint rendelkezésre áll a közvetlen stratégia alkotás elsajátítása, a tanulmányutak valamint azokon elért eredmények értékelése. Az érintett felek részére, az eredmények hatékony továbbítása kell, hogy megtörténjen a SEE klaszterstratégiai tanulási platform létrehozása és használata révén, amely biztosítani fogja egyben az állandó visszajelzést is.

 

WP5 - SEE Klaszter Stratégiaalkotás tanulási módszertan: A munkacsomag célja, hogy megkönnyítse a nemzetközi ismeretek átadásának, cseréjének és a regionális kapacitásépítés támogatásának folyamatát a SEE régióban a klaszterfejlesztési munkák területen. Elősegítve ezzel a bizonyítékokon alapuló regionális klaszter stratégiák kidolgozását, valamint a kezdeményezések megvalósítását a megfelelő tanulási mechanizmusok támogatásával a regionális politikák, szakterületek egyes területeinek bevonásával. Az 5. munkacsomag három, egymással összefüggő tevékenységből épül fel: fejlesztés-politika tanulási mechanizmusok kidolgozása, a politikai tanulási mechanizmusok tesztelése a kiválasztott kísérleti kezdeményezések megvalósítása révén, valamint kiválasztott pilot projektek megvalósításának értékelése.

 

WP6 – A klaszterek továbbfejlesztése a SEE régióban: E munkacsomag célja a meglévő és az újonnan létrejövő klaszterek működési keretfeltételeinek javítása, támogatása, hozzáigazítva ezeket az EU által támasztott új kihívásokhoz. Cél, egy eredmény-orientált transznacionális együttműködés kialakítására vonatkozó új klaszter stratégia fejlesztése, adaptálása, valamint egy nyitott-innováció típusú megközelítés alkalmazása a jelenlegi és jövőbeli szakpolitikák fejlesztése, válaszul a nemzetközi kihívásokra.

 

Cél a közös szinergiák kihasználása, azok hatásainak elemzése, valamint partnerség építése az érdekelt felekkel közösen.

Főbb feladatok:

- SEE Klaszter Kezdeményezés felállítása

- SEE előrejelzési tanulmányok, valamint

- Közös stratégia és fenntarthatósági terv megalkotása.