projekt outputok

1. Transznacionális projekt és pénzügyi menedzsment

 

- Steering Committee működésének szabályozása

- Steering Committee kinevezési dokumentum

- Tudományos és szakértői testület felállítása, kinevezési okirat

- Tudományos és szakértői testület ülései

- Munkacsoportok felállításának tervezete

- Szándéknyilatkozatok a munkacsoportokba történő belépéssel kapcsolatban

- Munkacsoportok felállításának dokumentumai

- Monitoring és értékelési tervek

- Értékelési jelentés

 

2. Kommunikációs tevékenységek

 

- ClusterPoliSEE kommunikációs terv

- Kick off, projekt indító konferencia

- Angol és magyar nyelvű honlap, social media kapcsolatok

- Projekt prospektus angol és magyar nyelven

- Elektronikus hírlevelek a projekt oldalra feltöltve

- Sajtóközlemények, cikkek, sajtómegjelenések

- Köztes disszeminációs workshop

- Záró konferencia

- Éves monitoring és értékelési terv

 

3. Klaszter stratégiai tudás platform

 

- ClusterPoliSEE tudás platform koncepciója (javaslatokkal együtt)

- Platform működési terv és architektúra kidolgozása

- Platform részletes specifikáció

- Képzési Terv

- On line adatbázis a 6 tematikus témakörrel

- 6 tematikus témakör felmérésével kapcsolatos kérdőívek

- A kérdőíves véleményfelméréssel kapcsolatos záró jelentés és statisztikai adatgyűjtés

 

4. Visszacsatoláson alapuló stratégiaalkotást segítő tanulási folyamat

 

- Felmérés módszertani útmutató

- Regionális, stratégiai irányelveket felmérő jelentés

- Hatáselemző tanulmány

- Regionális, jövőkép elemző tanulmány

- ClusterPoliSEE egységesített jelentés a jövőkép elemző tanulmányokról

- Regionális SWOT elemzés

- ClusterPoliSEE regionális SWOT elemzés

- Study Visit Toolbox

- Study Visit jelentés és javaslatok

- Összehasonlító benchmarking elemzés

 

5. SEE Klaszter Stratégiaalkotás tanulási módszertan

 

- Visszacsatoló stratégia alkotási módszer

- Stratégia alkotási módszerek

- Pilot akciók megvalósítási útmutatója

- Pilot akciók megvalósításának jelentése

- Szakértők tendereztetésének dokumentációja

- Jelentések a munkacsoport ülésekről

- Pilot akciók végrehajtásának értékelési jelentése

- Munkacsoportok záró ülése

- Európai Klaszter Együttműködési Platform számára készült javaslatok

- Új stratégia fejlesztési módszerek kidolgozása

 

6. A klaszterek továbbfejlesztése a SEE régióban

 

- Érintett szervezetektől érkező szándéknyilatkozatok

- Jövőkutatás – Helyzetelemző jelentés

- Jövőkutatás – Forgatókönyvek kidolgozásáról készült jelentés

- Jövőkutatás – Stratégiai jelentés

- Jövőkutatás – Konzultációs jelentés

- Jövőkutatás - Javaslatok

- Intézményi együttműködő nyilatkozat a SEE klaszter kezdeményezések megalapításáról.

- Fenntarthatósági Terv

- Közös Stratégiai Irányelv