A projekt felépítése

A projekt menedzsment struktúrája az alábbi elemekből épül fel:

 

A Steering Committee (SC) - Irányító Testület:

Minden partner részéről 1 fő képviselteti magát az Irányító Testületben, biztosítva az információk megfelelő elosztását és áramoltatását, annak érdekében, hogy a projekt elérje a közösen megállapított célokat.

6 Munkacsoport állt fel, amely munkacsoportok segítenek az egyes policy (stratégiai irányok) területek megértésében, és elfogadtatásában a szélesebb közvéleménnyel. A Munkacsoportok gondoskodnak a stratégiai irányok kutatóival, valamint a döntéshozókkal való kapcsolattartásról, mind a gazdasági, mind a politikai, kormányzati szektor részéről.

 

Az egyes munkacsoportok az alábbi területekre fókuszálnak:

1. MCS – Innováció, K+F vezérelt klaszterfejlesztés

2. MCS – Fenntarthatóság biztosítása a klaszterfejlesztés által

3. MCS – Nemzetközi klaszter együttműködés és hálózatosodás

4. MCS – Pénzügyi keretrendszer fejlesztése (klaszter fejlesztés)

5. MCS – Klaszterek és regionális specializáció

6. MCS – Új tudások, képességek és munkahelyteremtés

Minden munkacsoport érinti a horizontális kérdéseket több szinten is, valamint foglalkoznak a projekt egészét érintő közös kérdésekkel is.