European cluster policy group

CluStrat – „Az innováció fokozása új klaszterkoncepciók révén, különös tekintettel a fejlődő iparágakra és a horizontális témákra” néven közép-európai összefogással megvalósuló stratégiai projekt indult 2011 októberében. A projekt általános célja a klaszterszerveződések együttműködési lehetőségeivel foglalkozó, Közép-Európára szabott közös stratégia kidolgozása és tesztelése.

 

A CluStrat elsősorban a már működő klasztereket és klaszter-kezdeményezéseket támogatja új szakpolitikai koncepciók kidolgozásával, melyek segítségével azok képessé válnak megfelelően reagálni a változó világ kihívásaira, és kiaknázni az új piacokban rejlő lehetőségeket. A program nagy hangsúlyt fektet a fejlődő gazdasági szektorok és ágazat-független technológiák innovációt elősegítő integrálására, szem előtt tartva a fenntarthatóság és az esélyegyenlőség szempontjait.

 

A stuttgarti székhelyű Steinbeis-Europa-Zentrum of Steinbeis Innovation GmbH. vezetésével megvalósuló projektben összesen 18 partner és 7 úgynevezett „társult partner” vesz részt 8 közép-európai országból (AT, CZ, DE, HU, IT, PL, SI, SK) és Ukrajnából. Magyarországról 3 partner kapott meghívást: a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.; a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. és a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 április 15-től a projektet a MAG Zrt. helyett a Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetközi és Klaszter Osztálya viszi tovább.

 

A projekt létjogosultsága

 

A klaszterszerveződések többnyire egy bizonyos ágazatban tevékenykedő vállalkozások és kapcsolódó kutatási kapacitások területi tömörüléseit jelentik, melyek teljesítményét jelentősen javítaná az új technológiák és szolgáltatások alkalmazása. Ahogyan a fejlődő iparágak (pl. aktív öregkor, jólét, fenntartható fejlődés vagy energiahatékonyság) is csak a hagyományos technológiák támogatásával érhetnek el sikereket.

 

Főbb tevékenységek

 

A projekt során a szakpolitikai párbeszédek kerülnek előtérbe, úgy regionális, mint nemzeti vagy nemzetközi szinten. A CluStrat projekt első fázisában a partnerek feltérképezik a Közép-Európában már működő klaszterekben rejlő lehetőségeket az előzetesen meghatározott fejlődő iparágak és horizontális témák vonatkozásában. A kutatás eredményeképpen létrejövő elemzés szilárd alapot szolgáltat majd az újszerű klaszterkoncepciók kialakításához, melyek támogatni fogják a különböző klaszterek közötti együttműködéseket és összefonódásokat.

Az így összeállított klaszterkoncepciókat úgynevezett „pilot projektek” keretében tesztelik. A pilot projektek tapasztalatai alapján véglegesítik a közös stratégiát, amely ajánlásokat tartalmaz majd az érintett szakpolitikák és a „felhasználók” számára regionális, nemzeti és EU szinten egyaránt. A stratégia regionális és nemzeti szinten történő megvalósítását akciótervek megalkotásával segítik.

A projektben résztvevők által megfogalmazott fő kihívások és az azokhoz kapcsolható fejlődő iparágak:

- Egészség, demográfiai változások, jólét › aktív öregkor

- Klímaváltozás, hatékony erőforrás- és nyersanyag-gazdálkodás › fenntartható fejlődés/zöld gazdaság

- Okos, zöld és integrált szállítás › fenntartható mobilitás

- … és a horizontális témák: nemi esélyegyenlőség, nemzetközi piacokon való megjelenés, tudás- és technológiatranszfer.

 

A projekt a Közép-Európa Program keretein belül az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában valósul meg 2011. október 1 és 2014. november 30. között.

Kapcsolódó oldalak

 

www.clustrat.eu

 

 

 

 

www.central2013.eu