A ClUstercoop projekt

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap Közép-Európai transznacionális programjából támogatott ClusterCOOP projekt célja, hogy erősítse a projektben résztvevő országok és régiók klaszterei közötti nemzetközi együttműködések keretfeltételeit.

 

Ennek keretében:

 

- A már meglévő szinergiák erősítése és újak alkotása a klaszterpolitikák és klasztertámogatások területén

- A régiókon átívelő klaszter együttműködések támogatásán keresztül a feltörekvő iparágak fejlődésének elősegítése

- A Közép-európai régió klaszterei közötti információáramlás segítése, közös tudásbázis megteremetése az együttműködés és hálózatosodás érdekében

 

A ClusterCOOP hét ország (Magyarország, Csehország, Szlovákia, Németország, Olaszország, Szlovénia, Lengyelország) tíz partnerszervezetének közös projektje, melyben vezető partner a Nemzetgazdasági Minisztérium.

Projekttevékenység rövid leírása

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzetközi és Klaszter Osztálya a projekt megvalósításához szükséges feladatok közül majdnem mindegyikben részt vesz, többnek fő felelőse. A legfontosabb feladatok:

 

- A résztvevő országok klaszterpolitikáinak összehangolása érdekében, közös SWOT-módszertan kidolgozása, feltérképezés koordinálása

- Klaszterfinanszírozási példák bemutatása, közös finanszírozási javaslat kidolgozása

- Javaslatcsomag kidolgozása a feltörekvő iparágakban megvalósuló klaszterközi együttműködések támogatásához

- Virtuális Interaktív Platform kidolgozása, működtetése, az ehhez kapcsolódó Klaszter Kontakt Pontok kialakításának koordinálása

 

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg, futamideje 2011. április 1-től 2014. május 31-ig tart.

 

Kapcsolódó oldalak