Mediahírek

Kick of meeting, ....

 

Klaszterek és új kihívások

 

A Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület által koordinált, Active Ageing and Clustering – Business opportunities and partnership for motivated SMEs” elnevezésű soproni konferencián a szinergia-teremtés jegyében négy nemzetközi projekt (Clusterpolisee, Cluststrat, Innoval, CPlus) is bemutatkozhatott.

 

A visszajelzések alapján elmondható, hogy rendezvény elérte a célját, a nemzetközi partnerségekkel közösen szervezett konferencián ugyanis a projektek és partnerek is alaposan bemutatkozhattak egymásnak, s ami szintén fontos: a klaszterek fejlesztési lehetőségeiről is számos értékes információ elhangzott.

 

De menjünk sorjában!

 

Az INNOVAL projekt egyik fő célja, hogy a gazdasági szereplők, és állami döntéshozók is felkészüljenek az idősödő társadalom okozta kihívásokra. A konferencián ennek szellemében kerültek bemutatásra az osztrák és magyar piacon jelenleg uralkodó, a téma szempontjából ma is fontos, és a jövőben is meghatározónak látszó trendek. A konferencián erről Andreas Hochgatterer, az osztrák technológiai intézet (AIT) munkatársa beszélt, aki néhány lehetséges innovációs megoldást is bemutatott.

 

Az INNOVAL projekt során az osztrák-magyar határtérségben a fenntartható gazdasági előnyökre - a termálfürdőkre, a mechatronikai know-how-ra, valamint a gyógyászatra – alapozva konkrét termékek és szolgáltatások fejlesztése valósul meg. A projekt keretében ezen innovatív termékötletek kidolgozásán túlmenően, ezek finanszírozására brüsszeli és nemzeti támogatói egyeztetésekre valamint lobbizásra is sor kerül.

 

A konferencián szintén kiemelt szerepet kapó ClusterPoliSEE projekt fő célja, egyben e rendezvényt érintő célkitűzése, hogy a partnerség által érintett régiókban a klaszterek fejlesztésével kapcsolatos stratégiák elemzése, a legjobb gyakorlatok felmérése.

 

A projektben 25 partner vesz részt 11 országból, annak érdekében, hogy együtt fejlesszenek közösen alkalmazandó klaszter stratégiákat, kutatás-fejlesztési projekteket, és alkalmazzák az open innovation módszerét, annak érdekében, hogy a transznacionális klaszterek egymást támogassák a fejlődésben.

 

A soproni rendezvény az első állomása volt annak a 6 konferenciából álló előadássorozatnak, amely során az adott ország, régió klaszterei teljesítményének értékelését végzik el a szakemberek.

 

A rendezvényen a klaszterpolitika kidolgozásával és megvalósításával megbízott regionális és országos állami intézmények is részt vettek, ugyanígy a Klaszter Programok irányításáért és a regionális innovációs stratégiák alkalmazásáért felelős Regionális Fejlesztési Ügynökségek is ott voltak Sopronban, s a konferenciáról a nemzeti kutatóintézetek és egyetemek szakemberei sem hiányoztak.

 

A rendezvényt követően a partnerek egyénileg értékelték a konferencia programját, lebonyolítását, az elhangzott előadásokat, azok szakmai tartalmát, értékét. Az előadássorozat következő állomása Bécsben lesz.

Kick of meeting was .....