SAjtóhírek

Klaszterek és új kihívások

 

A Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület által koordinált, Active Ageing and Clustering – Business opportunities and partnership for motivated SMEs” elnevezésű soproni konferencián a szinergia-teremtés jegyében négy nemzetközi projekt (Clusterpolisee, Cluststrat, Innoval, CPlus) is bemutatkozhatott.

 

A visszajelzések alapján elmondható, hogy rendezvény elérte a célját, a nemzetközi partnerségekkel közösen szervezett konferencián ugyanis a projektek és partnerek is alaposan bemutatkozhattak egymásnak, s ami szintén fontos: a klaszterek fejlesztési lehetőségeiről is számos értékes információ elhangzott.

 

De menjünk sorjában!

 

Az INNOVAL projekt egyik fő célja, hogy a gazdasági szereplők, és állami döntéshozók is felkészüljenek az idősödő társadalom okozta kihívásokra. A konferencián ennek szellemében kerültek bemutatásra az osztrák és magyar piacon jelenleg uralkodó, a téma szempontjából ma is fontos, és a jövőben is meghatározónak látszó trendek. A konferencián erről Andreas Hochgatterer, az osztrák technológiai intézet (AIT) munkatársa beszélt, aki néhány lehetséges innovációs megoldást is bemutatott.

 

Az INNOVAL projekt során az osztrák-magyar határtérségben a fenntartható gazdasági előnyökre - a termálfürdőkre, a mechatronikai know-how-ra, valamint a gyógyászatra – alapozva konkrét termékek és szolgáltatások fejlesztése valósul meg. A projekt keretében ezen innovatív termékötletek kidolgozásán túlmenően, ezek finanszírozására brüsszeli és nemzeti támogatói egyeztetésekre valamint lobbizásra is sor kerül.

 

A konferencián szintén kiemelt szerepet kapó ClusterPoliSEE projekt fő célja, egyben e rendezvényt érintő célkitűzése, hogy a partnerség által érintett régiókban a klaszterek fejlesztésével kapcsolatos stratégiák elemzése, a legjobb gyakorlatok felmérése.

 

A projektben 25 partner vesz részt 11 országból, annak érdekében, hogy együtt fejlesszenek közösen alkalmazandó klaszter stratégiákat, kutatás-fejlesztési projekteket, és alkalmazzák az open innovation módszerét, annak érdekében, hogy a transznacionális klaszterek egymást támogassák a fejlődésben.

 

A soproni rendezvény az első állomása volt annak a 6 konferenciából álló előadássorozatnak, amely során az adott ország, régió klaszterei teljesítményének értékelését végzik el a szakemberek.

 

A rendezvényen a klaszterpolitika kidolgozásával és megvalósításával megbízott regionális és országos állami intézmények is részt vettek, ugyanígy a Klaszter Programok irányításáért és a regionális innovációs stratégiák alkalmazásáért felelős Regionális Fejlesztési Ügynökségek is ott voltak Sopronban, s a konferenciáról a nemzeti kutatóintézetek és egyetemek szakemberei sem hiányoztak.

 

A rendezvényt követően a partnerek egyénileg értékelték a konferencia programját, lebonyolítását, az elhangzott előadásokat, azok szakmai tartalmát, értékét. Az előadássorozat következő állomása Bécsben lesz.

 

Training session focused on Smart Specialization Strategy held in Ancona on the 8th and 9th of April 2013

 

Az olaszországi Marche régió adott otthont a 2013. április 8 és 9. között megrendezésre került Smart Specialization témakört felölelő szemináriumnak, annak érdekében, hogy elmélyítse és elemezze a az intelligens szakosodási stratégiák kialakítását, fejlesztését és menedzsmentjét a ClusterPoliSee partnerek gazdaságfejlesztésért felelős regionális szervezeteinél. A konferencia az ADRNORDEST projekt partnerrel együttműködésben került megszervezésre.

 

Az elmúlt 2-3 évtizedben, a regionális versenyképesség megalapozása vált az egyik legfontosabb kulcsfogalommá a regionális gazdasági tervezési folyamatban, utalva a regionális gazdaságfejlesztési kapacitások minél szélesebb körű kiaknázására, a más régiókkal való összehasonlításra. Olyan társadalmi és gazdasági környezet megteremtése volt a cél, amely képes támogatni a jelentős hozzáadott értékek előállítását, megteremtését.

 

Ennek érdekében, az intelligens szakosodás foglalkozik a gazdaságfejlesztésben kiemelt prioritások kijelölésével a szükséges döntések meghozatalával a források hatékony elosztásával. Célja annak bebizonyítása, hogy egy-egy régióban a legígéretesebb tevékenységek kerüljenek fejlesztésre a jövőben.

 

Cél a kutatás-fejlesztés és az innováció fejlesztése, ezen folyamatok támogatása. Az intézkedések végrehajtása folyamatos kontrolljának célja, hogy ösztönözze a társadalmi-gazdasági fejlődést az egyes régiókban. Minden résztvevő régió kidolgozott olyan projektet, amely az Intelligens Szakosodás Stratégia (S3) előkészítését jelenti. A regionális stratégiai kutatási és innovációs tevékenységek állnak az intelligens szakosodás integrált program középpontjában, amelynek célja:

 

- Fókuszba állítani a kiemelt támogatásokat, amelyek a regionális fejlesztési igények ismeretén alapulnak, valamint a politikai és beruházási prioritások figyelemmel kísérni.

- Támogatni az adott régió erősségeit, a versenyelőnyök és a gazdasági potenciál kiemelésével.

- Támogatni a technológiai innovációt, az innováció gyakorlati alapjainak felismerésével, és ösztönözni a magánszektor beruházásait.

- Vezetni az érdekelt felek teljes bevonását az innováció ösztönzését valamint a kutatás-fejlesztést.

 

Összhangban a konkrét célokkal, a projekt célja, hogy egyedi régiós stratégiákat dolgozzon ki az intelligens specializációra. Ezt az eszközt az egyes régiók úgy tekintik, mint a szükséges stratégiai módszert a hatékony beruházások eléréséhez és hatékony kutatás-fejlesztési tevékenység megvalósítására, valamint az innováció elősegítésére.

 

Az S3 azt jelenti, hogy kihasználva az egyes területekre irányuló támogatási intézkedéseket módszer a gazdasági aktivitást és a kutatás-innovációt, ott segítse, azon a piacon, ahol az adott régiónak versenyelőnye van, ahol megfelelően rendelkezésre állnak a piac, a termék, valamint a szolgáltatások elemek.

 

Így, az intelligens szakosodási stratégia kialakítása valójában egy olyan folyamat következetes véghezvitele, amely azonosítja a versenyelőnyt, a stratégiai prioritásokat, és végül kihasználva a megfelelő szabályozási környezetet, bármely régió tudásalapú fejlődési potenciálját maximalizálni képes.

 

A rendezvényen résztvevők, a politikai döntéshozók, a regionális és nemzeti szint képviseletében, továbbá Egyetemek, Kutatóközpontok és Fejlesztési Ügynökség képviselői, az összes projektben képviselt ország bevonásával a Dél-Kelet-Európai régióból (Ausztria, Olaszország, Görögország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Bulgária, Szlovénia, Horvátország, Szerbia).

 

A megszerzett kompetenciák és ismeretek segítenek a saját, egyedi fejlesztési stratégiák meghatározásában és az egyes kiemelt területek és témák kezelésében, ahol a fókuszálást, a rendszerszemléletű megközelítést helyi, regionális, nemzeti és európai intézkedések betartása segíti.

 

A két képzési nap elmélyítette a "intelligens szakosodás stratégiában" szerzett ismereteket minden résztvevő számára, amely azt jelentette, hogy a keletkező komplex jövőkép azonosítása révén versenyelőnyt, stratégiai prioritások eredményes kijelölését sikerült elvégezni. A résztvevők megvitatták az alkalmazott értékelő és hitelesítő módszereket, eszközöket és stratégiákat.

 

 

Kontakt:

Lazáry Mátyás, projekt menedzser

Pannon Gazdasági Hálózat