A Clusterpolisee projekt

ClusterPoliSEE - Smarter Cluster Policies for South East Europe

SEE/C/0008/1.3/X

 

A ClusterPoliSEE projekt fő célja, hogy a partnerség által érintett régiókban a klaszterek fejlesztésével kapcsolatos stratégiákat elemezze, felmérje a legjobb gyakorlatokat. A projektben 25 partner vesz részt a projektben 11 országból, annak érdekében, hogy együtt fejlesszenek közösen alkalmazandó klaszter stratégiákat, kutatás-fejlesztési projekteket, és alkalmazzák az open innovation módszerét, annak érdekében, hogy a transznacionális klaszterek egymást támogassák a fejlődésben.

 

A projektben részt vesznek: regionális és országos állami intézmények, akik felelősek a klaszterpolitika kidolgozásában és megvalósításában, Regionális Fejlesztési Ügynökségek, akik felelősek a Klaszter Programok irányításáért és regionális innovációs stratégiák alkalmazásáért, a nemzeti kutatóintézetek és egyetemek, valamint az innovációs promóciós szervezetek és Klaszter Hálózatok. A projekt időtartama: 2012. május 1 - 2014. október 31.

 

A projektben a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület által vállalt fő tevékenységek, amelyeket a Vezető partnerrel, illetve a partnerekkel közösen valósít meg:

 

- Pályázatírás, projektfejlesztés a projekt kezdeti fázisában.

- Részvétel a Steering Committe, Scientific Technical Committee, valamint ún. Working Group munkacsoportok felállításában, valamint folyamatos projekt menedzsment.

- A projekt pénzügyi és adminisztrációs menedzsmentje, együttműködés a Vezető Partnerrel a partner részéről.

- Közreműködés Projekt Monitoring értékelési rendszer kidolgozásban, valamint ennek éves felülvizsgálata.

- Közreműködés a projekt kommunikációs terv kidolgozásában, valamint részvétel a kick-off meetingen.

- Közreműködés a projekt megjelenésének és honlapjának koordinálásában, közreműködés az ehhez szükséges kommunikációs elemek létrehozásában.

- Közreműködés a projekt disszeminációs tevékenységeinek menedzselésében

- A projekt Learning Platform koncepciójának kialakításában részvétel a munkacsoportokon keresztül

- Platform kialakítása és felállítása, működési szabályok kialakítása

- Platform menedzsment és fejlesztés

- Tréning program és közös tudásbázis kialakítása

- Részvétel a projekt partnerek által szervezett tanulmányutakon

- A tanulmányutakon gyűjtött adatokból elemzések készítése

- A jelenlegi regionális klaszter stratégiákból új stratégiák kialakítása

- SEE klaszter kezdeményezés felállítása

- SEE jövőkutatási program elindítása

- Közös Stratégiai és fenntarthatósági terv készítése a partnerekkel közösen

- Záró konferencia megszervezése és SEE klaszter Kezdeményezés elindítása

 

Kontakt:

Lazáry Mátyás, projekt menedzser

Pannon Gazdasági Hálózat