obIective

Obiectivul principal este acela de a spori capacitatea de intervenție a decidenților politici, de a preveni riscurile și de a anticipa schimbările, de a dezvolta o strategie de specializare inteligentă cu scopul de a îmbunătăți activitatea clusterelor, accelerând totodată diferențierea și schimbările structurale către o economie bazată pe cunoaștere, în care este loc pentru oricare din regiunile sud-est europene. ClusterPolisee vizează definirea, dezvoltarea și implementarea de politici regionale de cluster, acționând ca un corolar în vederea folosirii resurselor comune, și integrarea activităților de-a lungul lanțului valoric global, îmbinându-se cu avantajele regiunilor competitive și cu sinergiile internaționale.

 

Printre obiectivele specifice putem enumera:

 

1. Înființarea unei platforme IT de colaborare, folosită ca un sistem mecanizat de învățare pentru parteneriate și alte părți relevante interesate, în vederea îmbunătățirii politicilor de cluster sud-est europene, printr-un proces de învățare cooperativ sau prin transferul de politici și alte informații relevante; secundar, se urmărește și explorarea valorii adăugate, potențiale, rezultată din cooperarea transnațională - toate acestea având la bază un suport online deschis și interactiv de învățare mutuală.   

2. Furnizarea unei evaluări aprofundate a politicilor regionale de cluster, folosite în țările participante, fiind luate în considerare prin prisma acțiunilor trecute, a viziunilor asupra viitorului, dar și prin analizarea contextului curent și prin înțelegerea metodelor de lucru în contexte paralele. Această evaluare va fi folosită ulterior, ca o contribuție în vederea dezvoltării noilor politici inteligente, ce vin în întămpinarea celor deja existente sau în curs de formare, cu scopul final de a îmbunătăți procesarea datelor deja existente și a informațiilor relevante legate strâns de procesul de dezvoltare a unui cluster.

 

3. Identificarea factorilor, a instrumentelor, a experiențelor și a celor mai bune practici interconectate la cele 6 domenii tematice prioritare, bazate pe o imagine de ansamblu a cadrelor conexe, regionale trecute și actuale, în vederea folosirii lor pentru a dezvolta noi mecanisme de învățare a politicilor ce vor fi testate ulterior prin inițiative pilot.

 

4. Consolidarea sprijinului acordat cooperării internaționale, cu o orientare către rezultate concrete, prin schițarea unor noi strategii (plan strategic comun, plan de sustenabilitate și inițiative la nivelul sud estului european) în vederea sustenabilității rezultatelor proiectului dar și prin contribuții active de sprijin pentru zona Sud Est Europa, ca loc de naștere a inovației.