ORGANIGRAMA

Structura de management este definită cu ajutorul constituirii unui:

 

Comitet director - câte un membru din partea fiecărui partener, cu rol a a asigura un management transnațional adecvat prin participarea într-un sistem coordonator în vederea atingerii obiectivelor asumate:

 

  • 6 Grupuri de lucru contribuind la sporire capacității de intervenție a decidenților politici, de a preveni riscurile și de a anticipa schimbările, pentru a stimula o cooperare lărgită între cercetătorii de politici și decidenții de politici, atât din partea guvernelor dar și a mediului de afaceri. Fiecare grup de lucru se axează pe o tematică prioritară:
  •  

WG 1 - Inovarea, dezvoltarea clusterelor cu baza în cercetare și dezvoltare

 

WG 2 - Sustenabilitate prin dezvoltarea clusterelor

 

WG 3 - Cooperarea internațională a clusterelor și aderarea la alte rețele

 

WG 4 - Îmbunătățirea cadrului financiar (finanțarea clusterelor)

 

WG 5 - Specializare regională și specializarea clusterelor 

 

WG 6 - Crearea de noi locuri de muncă și specializări

 

Toate grupurile de lucru vor aborda pe orizontală problemele pe mai multe nivele dar și inter departamentale legate de politicile de cluster

 

 

  • Comitet tehnic și științific - care are rol care are un rol consultativ pentru a garanta contribuția științifică a fiecărei faze de conținut și de performanță corespunzătoare proiectului. Comitetul este alcătuit dintr-un coordonator și lideri responsabili de pachete de lucru responsabile și grupe de lucru care, asigură consultări transnaționale și trans-disciplinare pentru activitățile proiectului, urmărind calitatea rezultatelor proiectului. 
  •  
  •