TEMELE GRUPURILOR DE LUCRU (WG)

WG 1 - Dezvoltarea clusterelor pe baza inovării, cercetării și dezvoltării

 

Obiectivul principal al WG 1 “ Dezvoltarea clusterelor pe baza Inovării, Cercetării şi Dezvoltării” are în vedere definirea condiţiilor de elaborare a unei politici eficace de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru clustere care să fie împărtăşită în cadrul platformei de formare.

 

In mod special principalele obiective ale WG 1 sunt:

- să analizeze politicile regionale privind Inovarea, Cercetarea şi Dezvoltarea cu referire în special la  clustere;

- să creeze un  punct de referinţă cu politicile cele mai relevante ale UE;

- să împărtăşească politicile şi experienţele împreună cu factorii interesaţi;

- să discute propunerile privitoare la evoluţia viitoare a clusterelor, de asemenea, cu referire la oportunităţile noi de finanţare din UE;

- să contribuie la definirea Strategiei Specializării Inteligente la nivel regional, începând de la abordarea Europei de Sud Est;

Activităţile din cadrul WG 1 vor fi canalizate astfel încât, cazurile clusterelor existente să servească pentru analizarea, discutarea şi elaborarea politicilor şi în continuare pentru  identificarea celor mai importante aspecte care trebuie avute în vedere atunci când se elaborează politicile de Cercetare&Dezvoltare şi Inovare pentru clustere.

 

WG 2 - Sustenabilitate prin dezvoltarea clusterelor

 

- clusterele  în industria eco-inovării din zona ESE;

- eco-inovarea şi politicile de cluster de la nivel naţional şi regional din zona ESE;

- iniţiativele şi studiile existente în program care se refera la sustenabilitate prin dezvoltarea clusterelor în industria eco-inovării;

- rolul potenţial al clusterelor în integrarea eco-inovării;

- realizarea de mecanisme noi pentru învăţarea politicilor: discuţii şi analize ale celor mai bune practici referitoare la politicile de cluster, instrumente de politică, instrumente practice şi facilităţi pentru dezvoltarea sustenabilă prin intermediul clustering-ului în industria eco-inovării;

- definirea măsurilor de politică ce vor fi implementate – activităţi pilot;

 

WG 3 - Cooperarea internațională a clusterelor și aderarea la alte rețele

 

Strategia WG3 este de a privi acest subiect din perspectiva unei analize de la „vârf la bază” dar si de la „ bază la vârf”. Ea se bazează pe principiul că tehnicile de cooperare internaţională ale organizaţiilor de cluster excelente, susţinute de politici excelente de cluster, pot ajuta business-ul (în mod special IMM-urile) să-şi îmbunătăţească competitivitatea şi să-şi maximizeze prezenţa în lanţurile valorice globale.

Internaţionalizarea organizaţiilor de  cluster cuprinde o gamă largă de activităţi care vor influenţa politicile ţărilor din Europa de Sud Est şi vor produce direct beneficii pentru regiune şi ţara în care se află clusterul: acces la cunoştinţe, acces la pieţe noi, acces la infrastructurile importante, acces la produse noi şi forme de colaborare.

 

WG 4 - Îmbunătățirea cadrului financiar (finanțarea clusterelor)

 

Obiectivul principal al GL4 este de a cartografia, analiza şi a face recomandări pentru îmbunătăţirea practicilor financiare ale ţărilor/regiunilor implicate în susţinerea clusterelor. Clusterele din regiunea Europei de Sud Est sunt versatile în ceea ce privceşte puterea financiară. Cu toate acestea chiar şi clusterele puternice din punct de vedere financiar (sau cel puţin majoritatea acestora) au început cu un fel de sprijin extern. Se pot observa diferenţe remarcabile ale sistemului de sprijin în ţările/regiunile partenere. In unele ţări/regiuni cu PP nu există niciun sistem de sprijin pentru clustere în timp ce altele au un adevărat istoric al susţinerii clusterelor folosind proceduri de preselecţie şi experienţa schemelor de finanţare. Se poate spune că eficienţa susţinerii acordate clusterelor este mixtă şi în general este relativ mică şi că există suficient loc pentru îmbunătăţiri. Se pot analiza bunele practici din timpul şi de după parteneriat.

 

WG 5 - Specializare regională și specializarea clusterelor 

 

WG 5 aspiră la stabilirea unui cadru de politici pentru identificarea specializării care va asigura Europei de Sud Est un avantaj competitiv faţă de alte regiuni, precum şi instrumentele necesare pentru a dezvolta activităţi noi în viitor şi a maximiza potenţialul său de inovare de la nivel regional.  Clusterele, graţie capacitătii lor inerente de a susţine cooperarea între principalii jucători din domeniul inovării în regiune, sunt considerate instrumente puternice de potenţare a creşterii regionale, şi, prin urmare, vor fi folosite ca platforme eficiente care se concentrează şi contribuie la obiectivele privind specializarea inteligentă de la nivel regional.

 

WG 6 - Crearea de noi locuri de muncă și specializări

WG6 Crearea de Locuri de Muncă și specializări, înseamnă stabilirea unui cadru de politici pentru îmbunătăţirea numărului şi calităţii locurilor de muncă ce sunt create în structurile de cluster, mobilizând factorii interesaţi cei mai importanţi de la nivel regional, recomandând instrumente adecvate de politică şi contribuind la elaborarea politicilor de dezvoltare a clusterelor în zona Europa de Sud Est şi sprijinirea clusterelor pentru identificarea cunoştinţelor/competenţelor viitoare şi profesiunilor, pentru selectarea, dezvoltarea şi atragerea personalului calificat.