PACHETE DE LUCRU (WP)

WP 0 – Activități de pregătire: Acest pachet de lucru va fi dedicat pregătirii aplicației; generarea conceptului de proiect, viziunea și planul operativ prin implicarea unui parteneriat transnațional relevant, cu scopul de a genera o aplicație utilă și la obiect pentru programul ce vizează întreaga zonă Sud Est Europeană.

 

WP 1 – Proiectul transnațional și managementul financiar: Acest pachet asigură implementarea efectivă a activităților din proiect și de dezvoltarea unui sistem eficient de monitorizare și coordonare. Partenerul principal va fi responsabil pentru managementul proiectului transnațional, de execuția activităților de zi cu zi, va asigura operabilitatea corectă și eficientă a fluxului de finanțare în beneficiul celorlalți parteneri de proiect. De asemenea, va avea în responsabilitate stabilirea Comitetului Director al proiectului.

 

WP 2 – Activități de comunicare: Acest pachet va dezvolta o strategie de comunicare care va acționa pe 2 nivele: comunicație internă - aceste activități vor permite fluxul continuu de informație între parteneri; comunicație externă - acțiuni ce vor disemina strategia proiectului, rezultatele și așteptările către grupurile țintă relevante prin promovarea și sensibilizarea opiniei publice asupra politicii de învățare reciprocă îmbunătățind astfel realizarea de politici cu privire la activitatea clusterelor.

 

WP 3 – Platforma de învățare a politicilor de Cluster: Acest pachet de lucru va avea ca obiectiv tehnic și operațional crearea unei platforme ITC colaborative, având ca destinație aplicarea unui sistem de învățare a politicilor în folosul tuturor țărilor participante în acest proiect, cu scopul de a transforma zona SEE într-un laborator cu un spectru larg asupra politicilor regionale de inovare și de a dezvolta totodata un centru de competențe pentru toți factorii de decizie implicați în activitatea clusterelor în vederea testării avantajelor oferite de modelul specializării inteligente, folosit ca un reper în cadrul politicilor competitive pentru cercetare-dezvoltare. Platforma SEE de învățare a politicilor de Cluster va avea ca scop îmbunătățirea, în primul rând, a politicilor de clustere în zona SEE, printr-un transfer cooperativ al cunoștințelor legate de politici și printr-un schimb de informații între factorii de decizie din zona SEE, cu precădere înspre valoarea adăugată oferită de cooperarea transnațională care are la bază un suport deschis online, în vederea învățării reciproce și prin accesul la o bază comună de informații și instrumente. Printre obiectivele principale: Generarea conceptului platformei prin prisma activităților depuse în cadrul grupurilor de lucru; Designul platformei, elaborarea regulilor și instalarea platformei; Managementul și dezvoltarea platformei; Pachete de training S3, folosite pentru stabilirea unei baze comune de cunoștințe.

 

WP 4 – Procesul de învățare în vederea elaborării de politici reflexive: Acest pachet de lucru va sta la baza procesului de elaborare a politicilor reflexive, folosită ca precondiție în vederea dezvoltării unor politici inteligente cu scopul de a sprijini clusterele existente sau în formare, în zona SEE, prin îmbunătățirea capacității politicilor de a combate, preveni și a anticipa schimbările structurale. Acțiunile prevăzute vor conține: învățarea prin analiza acțiunilor trecute, contribuții la procesul de învățare prin prefigurarea viitorului, învățarea de noi politici prin studiu reciproc al actualelor politici cadru regionale, învățarea prin înțelegere și prin lucru în contexte paralele. Analiza prin abordarea matriceală va evidenția în primul rînd barierele, iar în al doilea rând ne va arată cum să le îndepărtăm din procesul de învățare, cu scopul final de a îmbunătăți procesul efectiv de realizare a politicilor de cluster folosindu-ne de 6 tematici interclustere. Transmiterea efectivă a acestor rezultate către factorii de decizie relevanți se va realiza cu ajutorul platformei.

 

WP 5 – Mecanismul de învățare a politicilor de cluster în zona SEE: Acest pachet va avea ca țintă facilitarea schimbului de cunoștințe transnaționale și consolidarea capactiăților regionale în vederea sprijinirii dezvoltării clusterelor în zona SEE, prin promovarea dezvoltării politicilor regionale de cluster și a inițiativelor, testarea prin acțiuni pilot și prin implementarea unor mecanisme corespunzatoare de invatare pentru a veni în ajutorul administrațiilor regionale în domeniile specifice politicilor de cluster. Pachetul de lucru 5 va fi structurat în 3 activități corelate și secvențiale: dezvoltarea mecanismelor de învățare a politicilor, testarea unor inițiative pilot cuprinzând diverse mecanisme de învațare și în final prin evaluarea acelor mecanisme de învățare selectate.

 

WP 6 – Dezvoltarea viitoare a clusterelor în zona SEE: Acest pachet de lucru va îmbunătății condițiile cadrul de sprijin ale clusterelor existente dar și a celor emergente, prin adaptarea acestora la provocările din Uniunea Europeană, cu ajutorul unor cooperări transnaționale bazate pe rezultate, prin trasarea unor noi strategii de dezvoltare a clusterelor, îmbunătățind politicile deja existente dar și viitoare către un nou nivel, capabile să facă față provocărilor internaționale. Acest lucru se va realiza printr-un sistem de abordare deschisă, prin capitalizarea sinergiilor și a spillover apărute între diverși parteneri și factorilor de decizie relevanți. Prin obiective: Încurajarea inițiativelor de cluster în zona SEE, exerciții de foresight în zona SEE, elaborarea unei strategii comune și a unui plan de dezvoltare.