RO CLUSTERPOLISEE

În aria SEE există în prezent multe politici și inițiative de cluster: o prioritizare și concentrare a unor acțiuni diferite, către crearea de clustere de talie mondială, este și va rămâne ca o provocare strategică în vederea îndeplinirii obiectivelor de competitivitate ale UE.

Politicile regionale de inovare în regiuni țintă, au demonstrat până în prezent o lipsă de eficiență, în special când vine vorba de colaborarea între regiuni. Există, de asemenea, o nevoie acută de politici de cluster, pe baza unor date concrete disponibile: data comparabile privind condițiile cadru specifice clusterelor diferite precum și metode de evaluare a eficienței.

Pe de altă parte, factorii de decizie trebuie să fie în stare să evalueze mai bine impactul clusterelor asupra competitivității și inovării. Acest lucru poate împinge regiunile din SEE să devină centre de inovare, iar clusterele pot fi un catalist puternic în cadrul acestui proces.

Proiectul ClusterPoliSEE, finanțat în cadrul celei de a 3-a propunere strategică, implică 24 de parteneri din zona Sud-Est Europeană, și intenționează să răspundă la o serie de nevoi, prin îmbunătățirea capacităților factorilor de decizie de a anticipa, preveni și de a se confrunta cu procesul dificil legat de elaborarea de strategii - de specializare inteligentă.

 

Pentru mai multe detalii legate de acest proiect, vă invităm să parcurgeți acest site, dar și paginile dedicate ale partenerilor români:

 

1. Agenția de Dezvoltare Nord-Este, România:

http://www.adrnordest.ro/index.php?page=clusterpolisee

2. Institutul de Prognoză Economică, Institutul Național de Cercetări Economice "Costin C. Kiritescu"

http://ipe.ro/smarter/index.html