24.06.2013

5. Študijná návšteva v Nitre, Slovensko

5. Študijná návšteva v Nitre, Slovensko

Táto Študijná návšteva je organizovaná Úniou klastrov Slovenska a bude sa konať 24.-25. júna 2013.