PLATFORMA VZDELÁVANIA

Platforma vytvorená v rámci projektu ClusterPoliSEE je kolaboratívnym vzdelávacím nástrojom používaným v rámci juhovýchodnej Európy s cieľom zlepšiť klastrové politiky prostredníctvom kooperatívneho učenia, transferu poznatkov a informačnej výmeny. Je založená na interaktívnej podpore vzájomného učenia sa prostredníctvom zdieľania najrôznejších poznatkov a nástrojov.

 

Zástupcovia akýchkoľvek inštitúcií, či už výskumných a vývojových, zameraných na podporu inovácií, transfer poznatkov a technológií, siete klastrov, ale aj iní aktéri zainteresovaní v témach spojených so stratégiami inteligentnej špecializácie, klastrových politík a sieťovania v juhovýchodnej Európe sa môžu stať členom platformy a získať tak prístup k množstvu cenných informácií.

 

 

Platforma je dostupná prostredníctvom:

http://www.clusterpolisees3.eu

 

 

Prihlásenie a registrácia do platformy je nevyhnutná pre získanie výhod spojených s prístupom k interným informáciám a s aktívnym príspevkom k novému programovému obdobiu prostredníctvom aktivácie mechanizmov vzdelávania v rámci klastrových politík. Registrácia je veľmi jednoduchá. Postačí kliknúť na „join as a new user“ v menu a zadať požadované osobné údaje. Obratom dostanete email o zaznamenaní vašej registrácie, ktorý je potrebné potvrdiť a zároveň si vybrať heslo.