03.10.2013

Tretji razvojni dan gozdno-lesnega sektorja Ljubljana, 3. oktober 2013

Glavni namen dogodka je predstaviti strokovni in širši javnosti pestrost in širino razvojnih aktivnosti v gozdno-lesni verigi, ki dokazuje, da je les visokotehnološki material prihodnosti. Razvojni dan je tudi odlična priložnost za medsebojno spoznavanje in povezovanje raziskovalcev iz razvojnih organizacij in razvojnikov iz podjetij z ciljem prenosa znanja, novih idej in projektov. To potrjuje tudi število zbranih aktivnih projektov (lani je zbornik konference vseboval preko 70 projektov) in številčna udeležba na razvojnem dnevu v preteklih dveh letih.
 
Letošnji fokus razvojnega dne bo poleg predstavitve rezultatov najpomembnejših sektorskih projektov predvsem strategija pametne specializacije oz. ostali strateški in programski dokumenti v naslednji finančni perspektivi 2014-2020, z vidika možnega dostopa gozdno-lesnega sektorja do evropskih in domačih razvojnih in investicijskih sredstev. 

Vabljeni so vodstveni in razvojni kader iz podjetij, raziskovalci, študentje, dijaki, ministrstva ter mediji.

 

Več: http://www.gzs.si/slo/62353