o CLUSTERPOLISEE

Na področju JV Evrope obstajajo številne politike grozdenja in iniciative za grozde:strateški izziv za izpolnitev ciljev EU: prioriteta in koncentracija različnih aktivnosti skozi kreiranje svetovnega razreda grozdov je strateški izziv za izpolnitev ciljev EU na področju konkurenčnosti. Regionalne inovacijske politike so dokazale pomanjkanje učinkovitosti in načinov sodelovanja med regijami pri določanju prioritetnih nalog. Potrebno je upoštevati tudi dejstvo temeljne politike grozdov, da primanjkuje metod za ocenjevanje  učinkovitosti in okvirnih pogojev. Oblikovalci politik/politični akterji morajo bolje oceniti vpliv grozdov na konkurenčnost in inovativnost. To lahko povzroči, da postane inovacijska vozlišča in grozdi JV Evropske regije močni katalizatorji v tem procesu. Projekt ClusterPoliSEE, ki je financiran v okviru tretjega strateškega razpisa in vključuje 24 partnejev območja JV Evrope, je odgovor in prehodna pot na ugotovljene potrebe izboljšanja zmogljivosti regionalnih oblikovalcev politike, da lahko preprečijo in predvidevajo spremembe ter razvijajo strategije pametne specializacije za izboljšanje grozdov. Tako pospešujejo odvajanje in strukturne spremembe v smeri na znanju temelječega gospodarstva, v katerem vsaka JV Evropska regija najde svoj položaj.