CILJI

Glavni cilj projekta ClusterPoliSEE je povečanje zmogljivosti regionalnih oblikovalcev politike, soočanje, preprečevanje in predvidevanje sprememb, razvijanje strategij pametne specializacije za izboljšanje grozdov, s čimer pospešujejo diferenciacijo in strukturne spremembe v smeri na znanju temelječega gospodarstva. ClusterPoliSEE je namenjen opredeljevanju, razvoju in izvajanju regionalne politike grozdov kot posledica združevanja virov in vključevanja dejavnosti vzdolž globalne verige (value chain), ki ustreza regionalni konkurenčni prednosti z mednarodnimi sinergijami.

Posebni (Specifični) cilji so:

 

1. Vzpostaviti platformo za sodelovanje na področju IKT kot učnega mehanizem sistema med partnerji in ustreznimi zainteresiranimi stranmi, katerih cilj je izboljšanje politik JVE grozdov skozi sodelovalno učenje, prenos politik in izmenjava informacij med njimi ter raziskava dodane vrednosti transnacionalnega sodelovanja, ki temelji na odprti in interaktivni spletni podpori za vzajemno učenje.

 

2. Zagotoviti poglobljeno oceno regionalne politike grozdov v sodelujočih državah, ki temelji na upoštevanju preteklih ravnanj, vizij za prihodnost, analizi sedanjih okvirjev in razumevanju ter delu z vzporednimi konteksti, z namenom prispevka za razvoj pametnejše politike v podporo obstoječemu razvoju, izboljšanje razumevanja obstoječih podatkov in informacij, povezanih s skupinskim razvojem.

 

3. Na osnovi celotne slike iz preteklosti in sedanjih regionalnih okvirjev prepoznati dejavnike, orodja, izkušnje, najboljše prakse s šestih tematskih prednostnih področij, ki se ukvarjajo z razvojem novih mehanizmov učnih politik, ki bodo testirani preko pilotske pobude.

 

4. Okrepiti podporo rezultatom usmerjenim v transnacionalno sodelovanje za oblikovanje novih strategij (Skupni strateški načrt, trajnostni načrt in JVE pobude) ter trajnost rezultatov projekta in kot prispevek za podporno območje JV Evrope kot prostora inovacij.