PROJEKT CLUSTERPOLISEE V SLOVENIJI

Glavni cilj projekta ClusterPoliSEE je povečanje zmogljivosti oblikovalcev politik za soočanje s situacijo, predvidevanje in preprečevanje sprememb,  in za razvoj strategije pametne specializacije. S tem projekt  pospešuje diferenciacijo in strukturne spremembe v smeri na znanju temelječega gospodarstva, v katerega se morajo umestiti vse regije JV Evrope.