PARTNERËt

 • Rajoni Marke  -  Departamenti i  Politikave Europiane- Autoriteti Drejtues per ERDF dhe ESF, Itali

 • Rajoni Emilia Romania, Drejtoria e Pergjithshme per Industrine, Tregëtine dhe Turizmin, Itali

 • Rajoni i Venetos, Departmenti i Industrise dhe Artizanatit, Itali

 • Pannon Business Network Association, Hungari

 • Agjencia e Zhvillimit Maribor, Slloveni

 • Agjencia bullgare e Promovimit te Ndermarrjeve te Vogla e te Mesme, Bullgari

 • Bashkimi i Dhomave Greke te Tregtise, Greqi

 • Rajoni i Maqedonisë Qëndrore, Maqedoni

 • Qendra e Kerkimit dhe Inovacionit ne Informacion Athine, Komunikacion dhe Njohuri Teknologjike / Njesia per Iniciativat e Klasterave Corallia, Greqi

 • AWS, Sherbimet Ekonomike Austriake Ltd, Austri

 • Ecoplus - Agjencia e Biznesit te Austrise se Poshtme Ltd, Austri

 • Agjencia Rajonale Veri-Lindore e Zhvillimit, Rumani

 • Instituti per Parashikimin Ekonomik, Rumani

 • Ministria e Ekonomise, Tregtise and Mjedisit te Biznesit, Rumani

 • Unioni i Klasterave sllovakë, Sllovaki

 • Rajoni Vetë Qeverisës Trnava, Sllovaki

 • Universiteti i Primorska, Qëndra Kërkimore dhe Shkencore e Koper, Slloveni

 • Ministria e Ekonomisë se Republikës Sllovake, Sllovaki

 • MAG - Qëndra e Zhvillimit Ekonomik Hungarez, Hungari

 • Agjencia e Zhvillimit Istria, Kroaci

 • Sekretariati  i Ekonomisë, Serbi

 • Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve - AIDA, Shqipëri

 • Universiteti Novi Sad, Serbi

 • Ministria e Zhvillimit Ekonomik - Departamenti për Zhvillim dhe Kohezion Ekonomik, Itali