ZACRTANI ISHODI PROJEKTA

Izveštaj o oceni regionalnih klasterskih politika.
 

Završni izveštaj o SWOT analizi klasterskih politika.
 

Komparativna benčmarking analiza.
 

Regionalne politike u efektivnoj regionalnoj podršci razvoja klastera, definisane unapređenim procesom i sadržajem.
 

Tehnički i operativno postavljena IKT kolaboraciona platforma, predviđena kao sistem za učenje institucionalnih, organizacionih, dizajn i implementacionih aspekata klasterskih politika u svim zemljama članicama projekta.
 

Uspostavljena mreža za saradnju putem platforme, u podršci razvoja klastera.
 

Regionalne klasterske politike unapređene putem zajedničkog učenja.
 

Regionalne klasterske politike unapređene putem zajedničkog strateškog plana i plana održivosti.
 

Transnacionalna mreža (sa koordinativnim mehanizmom) za podršku klasterskih politika.