EU INICIJATIVE

- Evropska klasterska opservatorija


- Evropska inicijativa za izvrsnost klastera


- Evropska grupa za klastersku politiku


- Platforma za pametnu specijalizaciju